Portfolio

Portfolio jest wymagane od Kandydatów na kierunek architektura, Architecture, architektura wnętrz:

Należy je wgrać (format jpg lub pdf) do systemu rekrutacyjnego w sekcji DOKUMENTY do dnia 11 lutego 2022 r. 

Architektura i Architecture

Portfolio musi zawierać:

1. Pracę dyplomową inżynierską – część opisowa oraz 4-6 plansz,

2. Prace architektoniczne – 3 projekty,

3. Prace urbanistyczne – 2-3 projekty,

4. Szkice malarskie, rzeźbiarskie oraz fotograficzne – 3-5 plansz,

5. Prace z praktyk zawodowych – opcjonalnie.

Architektura wnętrz:

Portfolio musi zawierać:

1. Pracę dyplomową licencjacką lub inżynierską – część opisowa oraz 4-6 plansz,

2. Prace architektoniczne wnętrz – 3 projekty,

3. Szkice malarskie, rzeźbiarskie oraz fotograficzne – 3-5 plansz,

4. Prace z praktyk zawodowych – opcjonalnie.

Wgranie portfolio do systemu rekrutacyjnego jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zostały wykonane samodzielnie przez Kandydata. Politechnika Poznańska zastrzega, że może zażądać dostarczenia oryginałów prac przez Kandydata.