Najczęściej zadawane pytania

Nie mogę zalogować się w systemie rekrutacyjnym. Nie pamiętam hasła – co zrobić?

Zapomniane hasło można odzyskać. W tym celu należy przejść na stronę główną systemu rekrutacyjnego. Po wpisaniu numeru PESEL, zaznaczyć "nie pamiętam hasła", uzupełnić dane, przepisać kod z obrazka i zatwierdzić przyciskiem "Zresetuj". Szczegółowo opisano to na stronie informacyjnej dotyczącej resetowania hasła.

Czy są dostępne gdzieś progi punktowe z rekrutacji z poprzedniego roku?

Na każdy kierunek przygotowana jest w limitach rekrutacyjnych określona liczba miejsc, na które przyjmowani są kandydaci z największą liczbą punktów. W rekrutacji na studia pierwszego stopnia w Politechnice Poznańskiej od roku akademickiego 2021/2022 kandydat musi uzyskać co najmniej 200 punktów. Wzór rankingowy pozwala uzyskać maksymalnie 1000 punktów.
Minimalne liczby punktów uzyskane przez Kandydatów w rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia w pięciu ostatnich latach.

Skąd mam wziąć podanie?

Wydruk podania możliwy jest dopiero po zakończeniu rejestracji elektronicznej na wszystkich kierunkach. Należy wówczas zalogować się do systemu rekrutacyjnego, wybrać sekcję Studia, a następnie przy kierunku kliknąć w pole Wydrukuj podanie.

Chcę studiować zaocznie – kiedy będę mógł dokonać wyboru kierunków niestacjonarnych?

Rekrutacja na studia niestacjonarne rozpoczyna się po zakończeniu rekrutacji na studia stacjonarne. Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej.

W jakiej formie prowadzone są zajęcia na Politechnice?

Zajęcia na Politechnice Poznańskiej prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, projektów i licznych laboratoriów na terenie Politechniki, wspomagane metodami kształcenia na odległość. 

Czy dokumenty muszę złożyć osobiście?

Kandydat nie ma obowiązku składać dokumentów o przyjęcie na studia osobiście. W przypadku gdy podanie o przyjęcie jest podpisane przez kandydata, upoważnienie nie jest potrzebne. Należy jednak pamiętać, że dostarczone powinny być oryginały dokumentów w celu sporządzenia kopii lub dokumenty poświadczone notarialnie.
 

Gdzie jest umieszczony numer mojego konta bankowego, na które mam wnieść opłatę rekrutacyjną?

Indywidualny numer konta bankowego znajduje się w systemie rekrutacyjnym na stronie służącej do wyboru kierunków. Aby na nią przejść należy najpierw wypełnić dane osobowe, a następnie dane o edukacji.

Jak dokonać przelewu?

Zaleca się wnoszenie opłaty rekrutacyjnej poprzez szybki przelew on-line dostępny w systemie rekrutacyjnym w sekcji Studia. Pieniądze przelane w ten sposób skutkują natychmiastowym opłaceniem wybranych kierunków. Istnieje możliwość wniesienia opłaty rekrutacyjnej przy pomocy przelewu tradycyjnego. W tym samym miejscu w systemie rekrutacyjnym kandydat może znaleźć wygenerowany dla niego indywidualny numer konta bankowego. Numer ten, ponieważ składa się m.in. z numeru PESEL, identyfikuje każdego kandydata. W polach:

 • Nazwa odbiorcy proszę wpisać: "Politechnika Poznańska, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań",
 • Tytułem proszę wpisać: "opłata rekrutacyjna" i podać swój numer PESEL.

Ewentualne omyłki w polu Nazwa odbiorcy lub Tytułem nie mają wpływu na uznanie przelewu, jeśli został dokonany na prawidłowy numer konta.

Skąd wziąć orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku?

Skierowanie do lekarza medycyny pracy dla kandydatów aplikujących na niżej wymienione kierunki zostanie wysłane wraz z decyzją o przyjęciu na studia. Otrzymane zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy dostarczyć do dziekanatu przed rozpoczęciem studiów.

Orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy jest wymagane na kierunkach:

 • architektura
 • architektura/Architecture
 • architektura wnętrz
 • budownictwo
 • budownictwo/Civil Engineering
 • budownictwo zrównoważone/Sustainable Building Engineering
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria farmaceutyczna
 • inżynieria środowiska
 • technologia chemiczna
 • technologia chemiczna/Chemical Technology
 • technologie obiegu zamkniętego

Jestem tegorocznym maturzystą i nie posiadam jeszcze świadectwa maturalnego. Jak mam wypełnić dane o edukacji w systemie rekrutacyjnym, aby móc przejść do wyboru kierunku i uzyskać numer konta do wpłat?

Jeżeli kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego, to nie jest konieczne wypełnianie danych na studia pierwszego stopnia – system pobierze je z Systemu Informacji Oświatowej - Krajowego Rejestru Matur. W przeciwnym wypadku należy wypełnić pole Rok egzaminu maturalnego wartością bieżącego roku. Wtedy wypełnienie zawartości pól Numer, Data wystawienia oraz Organ wydający stanie się opcjonalne. Należy pamiętać, aby po uzyskaniu świadectwa maturalnego wprowadzić wcześniej wymienione dane.

Czy mogę zatrzymać się przed przyjęciem na studia w domu studenckim Politechniki Poznańskiej?

Tak, w tym celu należy skontaktować się bezpośrednio z wybranym przez siebie domem studenckim.