2 12 2019

Poetry evening/Wieczór poetycki

(EN)
On November 21, took place another meeting within the "PUT around the world - intercultural cafe".

This time the topic of the meeting was poetry.

In a pleasant atmosphere, with a warm cup of tea, we heard poems from around the world about life, passing, loneliness, friendship, and love, that is, what is close to our hearts.

We heard presentations about famous poets from Poland, Ukraine, Bangladesh, Kazakhstan and Turkey.

The presenters showed the role of poetry, its mission, and the social values it brings. There was time to discuss and face the recitation of poetry in a foreign language.

 

(PL)
W dniu 21.listopada odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "PP dookoła świata - kawiarenka międzykulturowa".

Tym razem tematem spotkania była poezja. W miłej atmosferze, przy ciepłej herbacie, wysłuchaliśmy wierszy z całego świata o życiu, przemijaniu, samotności, przyjaźni i miłości, czyli o tym co bliskie naszym sercom.

Wysłuchaliśmy prezentacji o słynnych poetach z Polski, Ukrainy, Bangladeszu, Kazachstanu oraz Turcji.

Prezentujący ukazywali rolę poezji, jej posłannictwo, wartości społeczne jakie z sobą niesie. Był czas na dyskusję i zmierzenie się z recytowaniem poezji w obcym języku.