Energetyka

Jeżeli masz w sobie pasję i chęć kreowania, wizję wcielania w życie nowoczesnych rozwiązań inżynierskich oraz chcesz uczestniczyć w redukcji śladu węglowego w gospodarce, to kierunek ENERGETYKA jest właśnie dla Ciebie! ENERGETYKA to studia z przyszłością!

Studia te gwarantują pozyskiwanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji niezbędnych do tworzenia nowych idei związanych z energetyką przyszłości. Pozwalają również na pozyskanie i udoskonalenie umiejętności w zakresie projektowania nowoczesnych oraz modernizacji istniejących rozwiązań związanych z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej.

Program studiów, oprócz wiedzy z dyscyplin podstawowych, takich jak matematyka, chemia i fizyka, pozwala na zdobycie eksperckiej wiedzy z dziedzin specjalistycznych traktujących o szczegółowych zagadnieniach nawiązujących do energetyki – elektroenergetyki i energetyki cieplnej. 

Absolwent tego kierunku zdobędzie specjalistyczną wiedzę oraz wykształcenie, odpowiadające potrzebom zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją i użytkowaniem energii. Zyska również umiejętności niezbędne do analizy, modyfikacji oraz optymalizacji nowych i istniejących instalacji elektroenergetycznych.

 

Pierwszy stopień stacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zainteresowanie naukami technicznymi i nowymi technologiami    
 • predyspozycje do nauk ścisłych 
 • umiejętność pracy w zespołach
 • kreatywność

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 


Kształcenie ma charakter szeroko profilowany. Student zdobywa wiedzę z zakresu elektroenergetyki, zrównoważonego rozwoju energetyki, ekologicznych źródeł energii elektrycznej, cieplnej energetyki przemysłowej oraz energetyki jądrowej oraz przedmiotów ogólnotechnicznych (elektrotechnika i elektronika, mechanika, podstawy konstrukcji maszyn, informatyka). Ponadto, studiując takie przedmioty kierunkowe jak m.in. mechanika płynów, maszyny elektryczne, gospodarka i systemy energetyczne, paliwa i przetwarzanie energii, urządzenia i stacje elektroenergetyczne, ochrona środowiska w energetyce, odnawialne źródła w energetyce, energetyka jądrowa rynek energii oraz bezpieczeństwo energetyczne, zyskuje również solidne podstawy techniczne niezbędne do dalszego kształcenia i rozwoju związanego z szeroko rozumianą energetyką.

Szczególny nacisk położony jest na przedmioty specjalistyczne, które można wybierać w kilku zakresach kształcenia. Do przedmiotów tych należą między innymi: praca systemu elektroenergetycznego, eksploatacja źródeł wytwórczych, OZE w systemie energetycznym i systemy SCADA, wykorzystanie biomasy, biogazu, energii wody i geotermalnej i eksploatacja systemów OZE, przemysłowe technologie gazowe, gospodarka cieplna w przemyśle, bezpieczeństwo energetyki jądrowej, ochrona radiologiczna w elektrowniach jądrowych, systemy przesyłu oraz dystrybucji i diagnostyka urządzeń, technologie energetyki odnawialnej i systemy energooszczędne.

Absolwent studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku ENERGETYKA otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. W trakcie samych studiów duży nacisk położony jest na zagadnienia związane z obecną transformacją energetyki zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dotyczy to coraz większej roli energetyki odnawialnej oraz problemów technicznych, jak i środowiskowych, z nią związanych – problemy związane z rozproszonymi źródłami energii elektrycznej oraz nadal wysoką emisją CO2.

Aktualnie, w perspektywie uwarunkowań krajowych można zaobserwować, że nie możemy już dłużej zwlekać ze zmianami w obszarze energetycznym. W związku z tym wybór studiów na kierunku ENERGETYKA wydaje się być rozsądną i przemyślaną decyzją, która może się okazać nie tylko swego rodzaju inwestycją w naszą osobistą przyszłość, ale również w przyszłość polskiej energetyki. Po ukończeniu studiów na kierunku ENERGETYKA student może podjąć pracę w wielu branżach przemysłu. Należą do niej spółki zajmujące się dystrybucją i transmisją energii elektrycznej, elektrownie oraz elektrociepłownie, gazownie, a także przedsiębiorstwa zajmujące się energetyką odnawialną. Absolwenci tego kierunku to, przede wszystkim:

 • inżynierowie ruchu urządzeń i systemów energetycznych (w elektrowniach i elektrociepłowniach, zakładach przesyłu i dystrybucji energii oraz w przedsiębiorstwach energetyki odnawialnej),
 • specjaliści w zakresie sterowania i automatyki systemów energetycznych (elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowniczych),
 • projektanci urządzeń i systemów energetycznych takich jak: elektrownie i elektrociepłownie  (konwencjonalne i niekonwencjonalne), turbiny (cieplne, wodne, wiatrowe), wymienniki ciepła, kotły, systemy diagnostyczne, systemy sterowania i automatyzacji),
 • projektanci systemów energetyki odnawialnej (elektrowni fotowoltaicznych, wiatrowych, wodnych i innych  źródeł generacji rozproszonej),
 • pracownicy ośrodków naukowo-badawczych i uczelni, firm doradczych i instytucji nadzoru energetycznego oraz samorządu terytorialnego,
 • praca w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, w spółkach dystrybucyjnych, elektrowniach i elektrociepłowniach, firmach produkujących konstrukcje wsporcze, osprzęt, urządzenia i układy izolacyjne,
   
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Ergonomia, BHP i ochrona własności intelektualnej
 • Fizyka
 • Chemia
 • Informatyka
 • Geometria i grafika inżynierska
 • Wychowanie fizyczne
 • Matematyka
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki

SEMESTR 1 (przedmiot obieralne):

 • Wstęp do nauki o filozofii państwa
 • Psychologia społeczna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Socjologia

SEMESTR 2:

 • Matematyka
 • Wychowanie fizyczne
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Przedmiot przygotowujący do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa energetycznego na rynku
 • Mechanika techniczna
 • Mechanika płynów
 • Termodynamika techniczna
 • Język obcy

SEMESTR 2 (przedmiot obieralne):

 • Materiały metalowe i eksploatacyjne
 • Materiały niemetalowe i bezpieczeństwo użytkowania materiałów eksploatacyjnych

SEMESTR 3:

 • Termodynamika techniczna
 • Język obcy
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Podstawy telekomunikacji
 • Podstawy energetyki cieplnej
 • Maszyny elektroenergetyczne
 • Miernictwo i systemy pomiarowe
 • Technologie i maszyny energetyczne

SEMESTR 4:

 • Język obcy  
 • Podstawy automatyki         
 • Podstawy elektroenergetyki
 • Gospodarka i systemy energetyczne
 • Paliwa i przetwarzanie energii
 • Energetyka jądrowa
 • Inteligentne zarządzanie budynkiem energooszczędnym
 • Praktyka (4 tygodnie)

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Technologie internetowe z archiwizacją danych
 • Aplikacje internetowe na urządzenia mobilne

SEMESTR 5:

 • Język obcy
 • Przesyła energii elektrycznej
 • Ocena środowiska w energetyce
 • Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła
 • Technika wysokich napięć
 • Urządzenia i stacje elektroenergetyczne
 • Automatyka procesów energetycznych
 • Energoelektronika i technika mikroprocesorowa

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Teleinformatyczne systemy przetwarzania i wymiany danych
 • Przetwarzanie, wizualizacja i wymiana danych w energetyce

SEMESTR 6:

 • Energoelektronika i technika mikroprocesorowa              
 • Eksploatacja w energetyce i diagnostyka
 • Rynek energii
 • Automatyka zabezpieczeniowa w sieciach i w elektrowniach
 • Bezpieczeństwo energetyczne
 • Praktyka (4 tygodnie)
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Sterowanie popytem na energię
 • Rozwój systemów rynkowych w energetyce
 • Systemy fotowoltaiczne
 • Fizyka jądrowa
 • Pompy, sprężarki, wentylatory
 • Sieci dystrybucyjne i instalacje elektryczne
 • Linie elektroenergetyczne i kompatybilność elektromagnetyczna
 • Magazynowanie energii i systemy hybrydowe
 • Termomechanika w energetyce
 • Miernictwo w energetyce
 • Przepięcia i koordynacja izolacji w układach przesyłowych
 • Strategia zrównoważonego rozwoju energetycznego i regulacje prawne
 • Elektrownie wiatrowe
 • Systemy, maszyny i urządzenia cieplno-przepływowe
 • Turbiny i silniki gazowe

SEMESTR 7:

 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Praca systemu elektroenergetycznego
 • Systemy przesyłu oraz dystrybucji energii i diagnostyka urządzeń
 • OZE w systemie energetycznym i systemy SCADA
 • Bezpieczeństwo energetyki jądrowej
 • Przemysłowe technologie gazowe
 • Eksploatacja źródeł wytwórczych w systemie el-en
 • Technologie energetyki odnawialnej i systemy energooszczędne
 • Projektowanie i modelowanie efektywnych systemów OZE
 • Ochrona radiologiczna w elektrowniach jądrowych
 • Gospodarka cieplna w przemyśle
 • Użytkowanie i przetwarzanie energii
 • Systemy pomiarowe w energetyce
 • Wykorzystanie biomasy, biogazu, energii wody i geotermalnej i eksploatacja systemów OZE
 • Elektrownia jądrowa w systemie elektroenergetycznym
 • Modelowanie procesów cieplnych
Pierwszy stopień niestacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ NIESTACJONARNE 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 4,5 roku (9 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zainteresowanie naukami technicznymi i nowymi technologiami
 • predyspozycje do nauk ścisłych
 • umiejętność pracy w zespołach
 • kreatywność

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

Kształcenie ma charakter szeroko profilowany. Student zdobywa wiedzę z zakresu elektroenergetyki, zrównoważonego rozwoju energetyki, ekologicznych źródeł energii elektrycznej, cieplnej energetyki przemysłowej oraz energetyki jądrowej oraz przedmiotów ogólnotechnicznych (elektrotechnika i elektronika, mechanika, podstawy konstrukcji maszyn, informatyka). Ponadto, studiując takie przedmioty kierunkowe jak m.in. mechanika płynów, maszyny elektryczne, gospodarka i systemy energetyczne, paliwa i przetwarzanie energii, urządzenia i stacje elektroenergetyczne, ochrona środowiska w energetyce, odnawialne źródła w energetyce, energetyka jądrowa, rynek energii oraz bezpieczeństwo energetyczne, zyskuje również solidne podstawy techniczne niezbędne do dalszego kształcenia i rozwoju związanego z szeroko rozumianą energetyką.

Szczególny nacisk położony jest na przedmioty specjalistyczne, które można wybierać w kilku zakresach kształcenia. Do przedmiotów tych należą między innymi: praca systemu elektroenergetycznego, eksploatacja źródeł wytwórczych, OZE w systemie energetycznym i systemy SCADA, wykorzystanie biomasy, biogazu, energii wody geotermalnej i eksploatacja systemów OZE, przemysłowe technologie gazowe, gospodarka cieplna w przemyśle, bezpieczeństwo energetyki jądrowej, ochrona radiologiczna w elektrowniach jądrowych, systemy przesyłu oraz dystrybucji i diagnostyka urządzeń, technologie energetyki odnawialnej i systemy energooszczędne.

Absolwent studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunku ENERGETYKA otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. W trakcie samych studiów duży nacisk położony jest na zagadnienia związane z obecną transformacją energetyki zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dotyczy to coraz większej roli energetyki odnawialnej oraz problemów technicznych, jak i środowiskowych z nią związanych – problemy związane z rozproszonymi źródłami energii elektrycznej oraz nadal wysoką emisją CO2.

Aktualnie, w perspektywie uwarunkowań krajowych można zaobserwować, że nie możemy już dłużej zwlekać ze zmianami w obszarze energetycznym. W związku z tym wybór studiów na kierunku ENERGETYKA wydaje się być rozsądną i przemyślaną decyzją, która może się okazać nie tylko swego rodzaju inwestycją w naszą osobistą przyszłość, ale również w przyszłość polskiej energetyki. Po ukończeniu studiów na kierunku ENERGETYKA student może podjąć pracę w wielu branżach przemysłu. Należą do niej spółki zajmujące się dystrybucją i transmisją energii elektrycznej, elektrownie oraz elektrociepłownie, gazownie, a także przedsiębiorstwa zajmujące się energetyką odnawialną. Absolwenci tego kierunku to, przede wszystkim:

 • inżynierowie ruchu urządzeń i systemów energetycznych (w elektrowniach i elektrociepłowniach, zakładach przesyłu i dystrybucji energii oraz w przedsiębiorstwach energetyki odnawialnej),
 • specjaliści w zakresie sterowania i automatyki systemów energetycznych (elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowniczych),
 • projektanci urządzeń i systemów energetycznych takich jak: elektrownie i elektrociepłownie  (konwencjonalne i niekonwencjonalne), turbiny (cieplne, wodne, wiatrowe), wymienniki ciepła, kotły, systemy diagnostyczne, systemy sterowania i automatyzacji),
 • projektanci systemów energetyki odnawialnej (elektrowni fotowoltaicznych, wiatrowych, wodnych i innych  źródeł generacji rozproszonej),
 • pracownicy ośrodków naukowo-badawczych i uczelni, firm doradczych i instytucji nadzoru energetycznego oraz samorządu terytorialnego,
 • praca w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, w spółkach dystrybucyjnych, elektrowniach i elektrociepłowniach, firmach produkujących konstrukcje wsporcze, osprzęt, urządzenia i układy izolacyjne,
 • inżynierowie ruchu urządzeń i systemów energetycznych (w elektrowniach i elektrociepłowniach, zakładach przesyłu i dystrybucji energii oraz w przedsiębiorstwach energetyki odnawialnej),
 • specjaliści w zakresie sterowania i automatyki systemów energetycznych (elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowniczych),
 • projektanci urządzeń i systemów energetycznych takich jak: elektrownie i elektrociepłownie  (konwencjonalne i niekonwencjonalne), turbiny (cieplne, wodne, wiatrowe), wymienniki ciepła, kotły, systemy diagnostyczne, systemy sterowania i automatyzacji),
 • pracownicy ośrodków naukowo-badawczych i uczelni, firm doradczych i instytucji nadzoru energetycznego oraz samorządu terytorialnego,
 • praca w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, w spółkach dystrybucyjnych, elektrowniach i elektrociepłowniach, firmach produkujących konstrukcje wsporcze, osprzęt, urządzenia i układy izolacyjne,
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień niestacjonarne

SEMESTR 1:

 • Chemia
 • Ergonomia, BHP i ochrona własności intelektualnej
 • Fizyka
 • Informatyka
 • Matematyka
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Psychologia społeczna
 • Wstęp do nauki o filozofii państwa

SEMESTR 2:

 • Matematyka
 • Mechanika techniczna
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Przedmiot przygotowujący do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa energetycznego na rynku

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Komunikacja interpersonalna
 • Etyka zawodowa

SEMESTR 3:

 • Geometria i grafika inżynierska
 • Język obcy
 • Podstawy automatyki
 • Podstawy elektroenergetyki
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Termodynamika techniczna

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Aplikacje internetowe na urządzenia mobilne
 • Technologie internetowe z archiwizacją danych

SEMESTR 4:

 • Język obcy
 • Mechanika płynów
 • Podstawy telekomunikacji
 • Termodynamika techniczna
 • Podstawy energetyki cieplnej
 • Paliwa i przetwarzanie energii

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Przetwarzanie, wizualizacja i wymiana danych w energetyce
 • Teleinformatyczne systemy przetwarzania i wymiany danych

SEMESTR 5:

 • Energoelektronika i technika mikroprocesorowa
 • Język obcy
 • Maszyny elektryczne
 • Miernictwo i systemy pomiarowe
 • Technologie i maszyny energetyczne

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Materiały metalowe i eksploatacyjne
 • Materiały niemetalowe i bezpieczeństwo użytkowania materiałów eksploatacyjnych

SEMESTR 6:

 • Automatyka procesów energetycznych
 • Automatyka zabezpieczeniowa w sieciach i elektrowniach
 • Bezpieczeństwo energetyczne
 • Energoelektronika i technika mikroprocesorowa
 • Gospodarka i systemy energetyczne
 • Inteligentne zarządzanie budynkiem energooszczędnym
 • Przesył energii elektrycznej
 • Rynek energii

SEMESTR 7:

 • Energetyka jądrowa
 • Ochrona środowiska w energetyce
 • Odnawialne źródła w energetyce
 • Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła
 • Urządzenia i stacje elektroenergetyczne
 • Technika wysokich napięć

SEMESTR 8:

 • Eksploatacja w energetyce i diagnostyka
 • Praktyka (8 tygodni)
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 8 (przedmioty obieralne):

 • Elektrownie wiatrowe
 • Fizyka jądrowa
 • Linie elektroenergetyczne i kompatybilność elektromagnetyczna
 • Magazynowanie energii i systemy hybrydowe
 • Miernictwo w energetyce
 • Pompy, sprężarki, wentylatory
 • Przepięcia i koordynacja izolacji w układach przesyłowych
 • Rozwój systemów rynkowych w energetyce
 • Sieci dystrybucyjne i instalacje elektryczne
 • Sterowanie popytem na energię
 • Strategia zrównoważonego rozwoju energetycznego i regulacje prawne
 • Systemy fotowoltaiczne
 • Systemy, maszyny i urządzenia cieplno-przepływowe
 • Termomechanika w energetyce
 • Turbiny i silniki gazowe

SEMESTR 9:

 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 9 (przedmioty obieralne):

 • Bezpieczeństwo energetyki jądrowej
 • Eksploatacja źródeł wytwórczych w systemie el-en
 • Elektrownia jądrowa w systemie elektroenergetycznym
 • Gospodarka cieplna w przemyśle
 • Modelowanie procesów cieplnych
 • Ochrona radiologiczna w elektrowniach jądrowych
 • OZE w systemie energetycznym i systemy SCADA
 • Praca systemu elektroenergetycznego
 • Projektowanie i modelowanie efektywnych systemów OZE
 • Przemysłowe technologie gazowe
 • Systemy pomiarowe w energetyce
 • Systemy przesyłu oraz dystrybucji energii i diagnostyka urządzeń
 • Technologie energetyki odnawialnej i systemy energooszczędne
 • Użytkowanie i przetwarzanie energii
 • Wykorzystanie biomasy, biogazu, energii wody i geotermalnej i eksploatacja systemów OZE
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne
Praktyki i staże

PRAKTYKI I STAŻE:

Politechnika Poznańska współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami dającym możliwość odbycia praktyk zawodowych studentom Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki w zakresie: wytwarzania, przetwarzania, przysyłania i dystrybucji energii, podstaw projektowania systemów energetycznych, elektroenergetyki, energetyki cieplnej, ekologicznych źródeł wytwarzania energii oraz technologii zabezpieczających środowisko.

Studenci Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki mają możliwość realizacji praktyk zawodowych m.in. w takich przedsiębiorstwach, jak: PSE Innowacje S.A., Veolia Energia Poznań S.A., Enea Operator Sp. z o.o., Enea Serwis Sp. z o.o., ABB Sp. z o.o., Power Engineering Transformatory, Sp. z o.o., ZUTE Radom Sp. z o.o., PKP Energetyka Sp. z o.o., ELTEL Networks Energetyka S.A., Energoprojekt Poznań S.A., Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o., Relpol S.A.,  Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. i wielu innych.

Kariera po studiach

KARIERA PO STUDIACH:

W dobie intensywnie rozwijających się technologii energetycznych oraz aktualnych uwarunkowań krajowych specjaliści z zakresu energetyki są bardzo poszukiwani na rynku pracy. Absolwenci, którzy są gotowi, aby podejmować coraz to nowsze wyzwania, po ukończeniu studiów na kierunku energetyka mogą być spokojni o swoje szanse zawodowe. Świadczy o tym chociażby analiza losów absolwentów kierunku ENERGETYKA oraz przedstawiony przez Głos Wielkopolski ranking 15 najlepszych kierunków studiów z Poznania i Wielkopolski, w którym kierunek ENERGETYKA na Politechnice Poznańskiej zajmuje 2 miejsce z medianą średnich miesięcznych zarobków na poziomie ponad 7000 zł.

Absolwent tego kierunku ma szanse na:

 • zatrudnienie w elektrowniach i elektrociepłowniach, zakładach przesyłu i dystrybucji energii oraz przedsiębiorstwach energetyki odnawialnej,
 • zatrudnienie w charakterze specjalistów w zakresie sterowania i automatyki systemów energetycznych (elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowniczych),
 • projektowanie  urządzeń i systemów energetycznych takich jak: elektrownie i elektro-ciepłownie (konwencjonalne i jądrowe), turbiny cieplne, wymienniki ciepła, kotły energetyczne, systemy diagnostyczne, systemy sterowania i automatyzacji,
 • projektowanie systemów energetyki odnawialnej (fotowoltaicznych, wiatrowych, wodnych i innych źródeł generacji rozproszonej),
 • zatrudnienie w uczelniach i ośrodkach naukowo-badawczych, firmach doradczych i instytucjach nadzoru energetycznego oraz samorządu terytorialnego,
 • zatrudnienie w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, konstrukcje wsporcze, osprzęt, urządzenia i układy izolacyjne,
 • samodzielną działalność zawodową,
 • możliwość kontynuacji nauki na studiach trzeciego stopnia,
 • możliwość uzyskania uprawnień instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w pełnym zakresie oraz uprawnień instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Jeżeli masz w sobie pasję i chęć kreowania, wizję wcielania w życie nowoczesnych rozwiązań inżynierskich oraz chcesz uczestniczyć w redukcji śladu węglowego w gospodarce, to kierunek ENERGETYKA jest właśnie dla Ciebie! ENERGETYKA to studia z przyszłością!

Studia te gwarantują pozyskiwanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji niezbędnych do tworzenia nowych idei związanych z energetyką przyszłości. Pozwalają również na pozyskanie i udoskonalenie umiejętności w zakresie projektowania nowoczesnych oraz modernizacji istniejących rozwiązań związanych z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej. 

Program studiów, oprócz wiedzy z dyscyplin podstawowych, takich jak matematyka, chemia i fizyka, pozwala na zdobycie eksperckiej wiedzy z dziedzin specjalistycznych traktujących o szczegółowych zagadnieniach nawiązujących do energetyki – elektroenergetyki i energetyki cieplnej.

Absolwent tego kierunku zdobędzie specjalistyczną wiedzę oraz wykształcenie, odpowiadające potrzebom zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją i użytkowaniem energii. Zyska również umiejętności niezbędne do analizy, modyfikacji oraz optymalizacji nowych i istniejących instalacji elektroenergetycznych.