Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Politechnika Poznańska wychodzi naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami.  Od roku akademickiego 2019/2020 na Uczelni działa Biuro ds.Osób Niepełnosprawnych. (BON).

Osoba posiadająca orzeczenie może, po złożeniu wniosku, ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych, mieć dostosowany proces kształcenia do indywidulanych potrzeb, w ramach wsparcia indywidualnego skorzystać z usług asystenta czy specjalistycznego sprzętu.

BON udziela różnego rodzaju wsparcia, żeby sie o nie ubiegać, nie zawsze jest konieczne posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Oferta wsparcia jest ciągle poszerzana, zapraszamy!