發表於

24.09.2021
Wspólne projekty badawcze naukowców z Polski i Ukrainy

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej do 28 października br. (godz. 15:00) prowadzi nabór wniosków na projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły z Polski i Ukrainy.

Celem programu jest wsparcie mobilności naukowców z Polski i Ukrainy, wspólnie realizujących projekty badawcze.

W ramach programu można ubiegać się o środki na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł. Maksymalna wysokość finansowania, o jaką można się ubiegać to 25 000 PLN.

Kierownikiem projektu może być naukowiec posiadający co najmniej stopień doktora, zatrudniony przed jednostkę wnioskującą.

Projekty mogą dotyczyć dowolnej dziedziny nauki, przy czym określono obszary priorytetowe:

  • komputerowe i nowe technologie produkcyjne (laserowe, precyzyjne, mechatroniczne, robotyczne, plazmowe, optoelektroniczne, czujnikowe itp.);
  • zarządzanie energią i efektywność energetyczna;
  • ekologia i zarządzanie środowiskiem;
  • nauki przyrodnicze, nowe technologie, zdrowie i zapobieganie najczęstszym chorobom, biotechnologia, bioinżynieria i genetyka;
  • nowe substancje i materiały;
  • nauki społeczne i humanistyczne;
  • technologie obronne.

Maksymalny dopuszczalny okres realizacji projektu to 24 miesiące.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA.

Uwaga! Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Ukrainy do Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy oraz przez polskich partnerów do NAWA.

Ogłoszenie konkursowe

PL