Architektura wnętrz

Jeśli interesuje Cię sztuka i architektura wnętrz, jeśli masz w sobie pasję i chęć kreowania przestrzeni, a do tego lubisz rysować, to kierunek ARCHITEKTURA WNĘTRZ jest właśnie dla Ciebie! Studiując na Wydziale Architektury uzyskasz tytuł zawodowy magistra, który pozwoli Ci na samodzielną pracę w bardzo popularnym i atrakcyjnym zawodzie.

Rynek wzornictwa stanowi jeden z głównych komponentów wchodzących w skład sektora kreatywnego w Polsce, a Polska jest jednym z największych eksporterów sektora kreatywnego na świecie. Branża wnętrzarska jest jedną z najsilniej rozwijających się w Europie. Grupa potencjalnych klientów w Polsce jest bardzo duża, a popyt na usługi architektów wnętrz stale rośnie.

Zajęcia prowadzone są w jednym z najnowocześniejszych obiektów dydaktycznych w Polsce. Większość przedmiotów  ma charakter praktyczny (ćwiczenia, laboratoria, projekty) i jest realizowana w porozumieniu z polskimi i zagranicznymi interesariuszami.

Istotnym elementem kształcenia na pierwszym stopniu kierunku ARCHITEKTURA WNĘTRZ  jest stała i intensywna współpraca dydaktyczna z Dipartimento di Architettura e Studi Urbani Politechniki Mediolańskiej. Regularna partycypacja w działaniach dydaktycznych z zakresu architektury wnętrz, udział w wykładach i ćwiczeniach włoskich profesorów jest okazją do inspiracji innowacyjnymi rozwiązaniami projektowymi.

 

Pierwszy stopień stacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 3 lata (6 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • wszechstronne zainteresowania związanie z kierunkiem studiów, architekturą, sztuką, kulturą                        
 • podstawowe umiejętności warsztatowe z rysunku odręcznego                            
 • wysoki poziom kultury osobistej oraz pasja i chęć ciągłego rozwoju

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • licencjat


Program studiów na kierunku architektura wnętrz pozwala na skuteczną realizację zakładanych efektów uczenia się. Zapewnia absolwentom uzyskanie starannego wykształcenia zawodowego oraz odpowiedniej wiedzy w dziedzinie mającej wpływ na jakość projektowanej przestrzeni. Absolwenci posiadają wiedzę i kwalifikacje zawodowe z zakresu świadomego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka, posługują się językiem wypowiedzi architektonicznej w zakresie architektury wnętrz.

Interdyscyplinarność kształcenia studentów na kierunku ARCHITEKTURA WNĘTRZ oparta na fundamentach wiedzy z zakresu nauk technicznych wzbogaconych o wizjonersko-artystyczne podejście do rozwiązywanych problemów gwarantuje absolwentom szerokie możliwości wykorzystania nabytej wiedzy i doświadczeń zdobytych w ciągu 3 lat studiów (praca w grupach, współpraca z pracowniami projektowymi – praktyki, plenery, naukowa współpraca z nauczycielami akademickimi – badania prowadzone na Uczelni).

Pozwala to zdobyć absolwentom Wydziału niezbędną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje, dzięki którym będą mogli po ukończeniu studiów podjąć działalność twórczą w zakresie projektowania wnętrz, scenografii, mebla, koordynować pracę w wielobranżowych zespołach projektowych, podjąć pracę w służbach inwestorskich, pełnić funkcje w administracji samorządowej i rządowej oraz ochronie konserwatorskiej, a także podjąć działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną.

 

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Historia sztuki_1
 • Historia architektury i wnętrz architektonicznych_1
 • Teoria i podstawy projektowania architektonicznego wnętrz i technologia we wnętrzu
 • Projektowanie wnętrz_1
 • Liternictwo z elementami typografii. Elementy komunikacji wizualnej we wnętrzach architektonicznych
 • Psychofizjologia widzenia
 • Teoria kompozycji wnętrz
 • Rysunek_1 Metody prezentacji architektonicznej
 • Malarstwo_1
 • Geometria wykreślna
 • Podstawy budownictwa z materiałoznawstwem
 • Wychowanie fizyczne_1

SEMESTR 2:

 • Historia sztuki_2
 • Historia architektury i wnętrz architektonicznych_2
 • Teoria i podstawy projektowania wnętrz w obiektach mieszkalnych
 • Projektowanie wnętrz_2
 • Projektowanie graficzne
 • Podstawy konstrukcji budowlanych
 • Budownictwo - instalacje
 • Rysunek_2 Metody prezentacji architektonicznej
 • Malarstwo_2
 • Kompozycja brył i płaszczyzn. Projektowanie elementów wyposażenia wnętrz
 • Wychowanie fizyczne_2

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy_1
 • Praktyki rysunkowo-malarskie (4 tygodnie)

SEMESTR 3:

 • Historia sztuki_3
 • Historia architektury i wnętrz architektonicznych_3
 • Projektowanie wnętrz_3
 • Teoria i podstawy projektowania wnętrz w obiektach usługowych
 • Bionika
 • Fotografia produktu. Fotografia wnętrz architektonicznych
 • Ergonomia z anatomią w projektowaniu uniwersalnym
 • Wprowadzenie do technik komputerowych

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Rysunek_3.1 Projektowanie elementów wyposażenia wnętrz Rysunek_3
 • Rysunek_3.2 Projektowanie elementów wyposażenia wnętrz
 • Rysunek_3.3 Projektowanie elementów wyposażenia wnętrz
 • Malarstwo_3.1
 • Malarstwo_3.2
 • Malarstwo_3.3
 • Rzeźba_1.1
 • Rzeźba_1.2
 • Rzeźba_1.3
 • Język obcy_2

SEMESTR 4:

 • Historia wzornictwa_1
 • Rozważania o kulturze
 • Projektowanie wnętrz_4
 • Pracownia Projektowa_1
 • Ekonomia w procesie projektowym 1
 • Oświetlenie w architekturze wnętrz
 • Multimedia_1

SEMESTR 4 (przedmioty do wyboru):

 • Rysunek_4.1 Projektowanie elementów wyposażenia wnętrz
 • Rysunek_4.2 Projektowanie elementów wyposażenia wnętrz
 • Rysunek_4.3 Projektowanie elementów wyposażenia wnętrz
 • Malarstwo_4.1
 • Malarstwo_4.2
 • Malarstwo_4.3
 • Rzeźba_2.1
 • Rzeźba_2.2
 • Rzeźba_2.3
 • Praktyki biurowe (8 tygodnie)              

SEMESTR 5:

 • Historia wzornictwa_2
 • Projektowanie wnętrz_5
 • Pracownia Projektowa_2
 • Prawo autorskie
 • Prawo budowlane
 • Warsztat kompetencji_portfolio
 • Zagadnienia i kierunki filozofii
 • Multimedia_

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Rysunek_5.1
 • Rysunek_5.2
 • Rysunek_5.3
 • Malarstwo_5.1
 • Malarstwo_5.2
 • Malarstwo_5.3
 • Rzeźba_3.1
 • Rzeźba_3.2
 • Rzeźba_3.3
 • Praktyki inwentaryzacyjne (4 tygodnie)

SEMESTR 6:

 • Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Aneks_1.1
 • Aneks_1.2
 • Aneks_1.3
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej_1.1
 • Przygotowanie pracy dyplomowej_1.2 P
 • Przygotowanie pracy dyplomowej_1.3 
 • Praktyki biurowe (8 tygodni)
Drugi stopień stacjonarne

DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 1,5 roku (3 semestry)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • wiedza z zakresu: projektowanie wnętrz, historia architektury wnętrz, historia sztuki, podstawy budownictwa z materiałoznawstwem, techniki graficzne i wizualne, techniki komputerowe, ergonomia, obowiązujące przepisy prawa,
 • umiejętność świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka,
 • umiejętność podejmowania zadań projektowych we wnętrzach, łączących wartości formalne, użytkowe i konstrukcyjne, a także uwzględniające kontekst,
 • przygotowanie do zespołowej i indywidualnej pracy projektowej w zakresie architektury wnętrz oraz do organizowania działalności projektowej,
 • umiejętność komunikacji i aktywnego uczestnictwa w pracy zespołowej,
 • znajomość języka obcego na poziomie B2.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister

 

Kierunek ARCHITEKTURA WNĘTRZ drugiego stopnia stanowi kontynuację procesu kształcenia na studiach pierwszego stopnia i jest w pełni kompatybilny z potrzebami społeczeństwa i gospodarki. Kształcenie Studentów odbywa się w nowoczesnym budynku Wydziału Architektury w Kampusie Politechniki Poznańskiej, w samym sercu miasta Poznania.

Program studiów drugiego stopnia uwzględnia najnowsze osiągnięcia i trendy w projektowaniu oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne np. projektowanie wnętrz w budynkach energooszczędnych czy wykorzystanie sztuki, jako elementu w przestrzeni (malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, ceramika artystyczna, intermedia). W procesie kształcenia bierze udział doświadczona kadra, w tym nauczyciele z renomowanych uczelni europejskich. Plan studiów tworzony jest z myślą o naszych Studentach, którzy już podczas studiów są aktywni zawodowo.

Absolwent 1,5 rocznych studiów dziennych uzyskuje tytuł magistra oraz ma zapewnione wszechstronne wykształcenie w zakresie projektowania wnętrz. Dysponuje wiedzą oraz umiejętnościami dostosowanymi do potrzeb rynku pracy. Interdyscyplinarność kształcenia Studentów na kierunku ARCHITEKTURA WNĘTRZ jest oparta na fundamentach wiedzy z zakresu nauk technicznych wzbogaconych o wizjonersko-artystyczne podejście do rozwiązywanych problemów i gwarantuje Absolwentom szerokie możliwości wykorzystania nabytej wiedzy i doświadczeń. Absolwent kierunku potrafi projektować zróżnicowane wnętrza i obiekty, od małych form użytkowych i mebli oraz przestrzeni wystawienniczych do wnętrz obiektów architektonicznych o złożonym układzie funkcjonalnym np. budynków hotelowych i służby zdrowia, domów opieki dla osób starszych, obiektów zabytkowych. Pozwala to Absolwentom Wydziału podejmować samodzielną działalność twórczą w zakresie projektowania wnętrz, scenografii, mebla, koordynować pracę w wielobranżowych zespołach projektowych, podejmować pracę w służbach inwestorskich lub prowadzić działalność naukowobadawczą i dydaktyczną.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne
Praktyki i staże

PRAKTYKI I STAŻE:

Studenci kierunku ARCHITEKTURA WNĘTRZ odbywają praktyki w uczelni (rysunkowo – malarskie i inwentaryzacyjne,) jaki i poza nią. Wydział współpracuje z renomowanymi firmami i pracodawcami m.in.: Blum, Grupa MO Sp. z o.o. Sp. J.

Instytucją pośredniczącą w organizacji praktyk jest Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej.

 

Kariera po studiach

KARIERA PO STUDIACH:

Studia na kierunku architektura mają na celu przygotowanie do indywidualnej oraz zespołowej pracy projektowej w zakresie architektury wnętrz. Absolwenci kierunku ARCHITEKTURA WNĘTRZ na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej mogą znaleźć zatrudnienie w biurach projektowych architektonicznych, budowlanych, wnętrzarskich i designerskich, także deweloperskich. Spore możliwości zatrudnienia oferują również agencje reklamowe, studia graficzne (projektowanie środowiska gier komputerowych), firmy wystawiennicze (organizacja wystaw i targów), ośrodki kultury (scenografie filmowe i teatralne), oświata (oprawa scenograficzna przedstawień teatralnych, występów muzycznych), jak i firmy specjalizujące się w produkcji i dystrybucji różnorodnych elementów wyposażenia wnętrz: mebli i sprzętów służących do wyposażenia wnętrz mieszkalnych oraz przestrzeni publicznych, elementów małej architektury czy elementów wykończeniowych.