Mechanika i budowa maszyn

Jeśli masz w sobie “żyłkę” konstruktora i chcesz wiedzieć “jak to jest zrobione” -  ten kierunek jest właśnie dla CIEBIE!

Mechanika i budowa maszyn to strategiczny kierunek kształcenia, który zapoczątkował powstanie Politechniki Poznańskiej. Podczas studiów zdobędziesz  wszechstronne wykształcenie techniczne. MECHANIKA I BUDOWA MASZYN na Politechnice Poznańskiej to kierunek studiów, który wykształci Cię jako inżyniera mechanika m.in. na potrzeby Przemysłu 4.0, nowoczesnych sektorów technologicznych i konstrukcyjnych, w których stosuje się zaawansowane rozwiązania z branży IT, robotyzacji oraz projektowania w rzeczywistości wirtualnej. Studiując na tym kierunku uzyskasz umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Nauczysz się materiałoznawstwa, elektrotechniki i elektrotechniki. Poznasz systemy pomiarowe i narzędzia związane z procesem projektowania i symulacji komputerowych stosowanych w innowacyjnych przedsiębiorstwach.

Wiedza zdobyta  na studiach umożliwi Tobie projektowanie zaawansowanych konstrukcji oraz procesu ich wykonania uwzględniając aspekty ekonomiczne i ekologiczne. Zadbasz również o ciągłość funkcjonowania nowoczesnych linii produkcyjnych.

Co nas wyróżnia? - Nowoczesne laboratoria, dzięki którym nie opowiadamy o mechanice i budowie maszyn, a pokazujemy ją w praktyce.

Kim jesteśmy? - Pasjonatami, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Pierwszy stopień stacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zdolności i zainteresowanie przedmiotami ścisłymi  (matematyka, fizyka, informatyka)
 • zainteresowania związane z techniką i jej wyzwaniami,
 • dociekliwość w rozwiązywaniu problemów technicznych oraz chęć zrozumienia zasad działania maszyn i urządzeń

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

Kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN daje szeroki zakres wiedzy inżynierskiej. W ramach licznych laboratoriów, ćwiczeń i projektów zdobędziesz wiedzę praktyczną. Uzupełnisz ją teoretycznymi podstawami, co pozwoli Ci znaleźć pracę w dającym satysfakcję zawodzie. Tutaj zdobędziesz wiedzę m.in. z takich przedmiotów jak: mechanika techniczna, podstawy konstrukcji maszyn, elementy i układy automatyzacji maszyn, robotyka, wytrzymałość materiałów i konstrukcji, inżynieria jakości i certyfikacja, podstawy diagnostyki maszyn, odlewnictwo, obróbka skrawaniem, przetwórstwo tworzyw sztucznych oraz obróbka plastyczna. Poznasz również systemy CAx wspierające inżyniera mechanika w codziennej pracy.

Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN ma ugruntowaną pozycję wśród pracodawców. Jego absolwenci są poszukiwani na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Znajdziesz pracę w nowoczesnych przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i wytwarzaniem maszyn i urządzeń, jak również przedmiotów codziennego użytku.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Fizyka
 • Podstawy grafiki inżynierskiej
 • Matematyka
 • Technologie informacyjne
 • Podstawy grafiki inżynierskiej
 • Metalurgia i odlewnictwo
 • Laboratorium obróbki mechanicznej
 • Nauka o materiałach z elementami chemii
 • Maszynoznawstwo

SEMESTR 2:

 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Mechanika techniczna
 • Nauka o materiałach z elementami chemii
 • Obróbka plastyczna
 • Obróbka cieplna i spawalnictwo
 • Systemy CAD

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny I (Etyka zawodowa, Komunikacja interpersonalna)
 • Przedmiot humanistyczny II (Ekonomia z elementami rachunkowości, Zasady gospodarki rynkowej i organizacji
 • Przedmiot humanistyczny III (Filozofia, Elementy prawa gospodarczego)

SEMESTR 3

 • Mechanika techniczna
 • Mechanika płynów
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
 • Statystyka inżynierska
 • Obróbka skrawaniem
 • Elektronika
 • Elektrotechnika
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 4:

 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Termodynamika techniczna
 • Automatyka
 • Metrologia techniczna
 • Systemy CAD
 • Zarządzanie środowiskiem i ekologia

SEMESTR 5:

 • Teoria maszyn i mechanizmów
 • Drgania układów mechanicznych
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Systemy pomiarowe
 • Projektowanie procesów technologicznych
 • Inżynieria jakości i certyfikacja
 • Podstawy diagnostyki maszyn
 • Maszyny i urządzenia technologiczne I
 • Robotyka
 • MES
 • Ergonomia
 • Zarządzanie produkcją (w tym rachunek kosztów)

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny I (Linie technologiczne w bezubytkowych systemach wytwarzania, Oprzyrządowanie pomocnicze w technologiach bezubytkowych)

SEMESTR 6:

 • Projekt przejściowy
 • Seminarium dyplomowe
 • Obrabiarki CNC
 • Elementy i układy automatyzacji maszyn
 • Hydraulika i pneumatyka
 • Umiejętności informacyjne
 • Praktyka zawodowa (4 tygodnie)

SEMESTR 7:

 • Ochrona własności intelektualnej
 • Seminarium dyplomowe
 • Systemy narzędziowe
 • Recykling
 • Wibroakustyka maszyn

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny II (Eksploatacja maszyn, Podstawy utrzymania ruchu maszyn)
Pierwszy stopień niestacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ NIESTACJONARNE

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 4 lata (8 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zdolności i zainteresowanie przedmiotami ścisłymi  (matematyka, fizyka, informatyka)

 • zainteresowania związane z techniką i jej wyzwaniami,

 • dociekliwość w rozwiązywaniu problemów technicznych oraz chęć zrozumienia zasad działania maszyn i urządzeń

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn daje szeroki zakres wiedzy inżynierskiej. W ramach licznych laboratoriów, ćwiczeń i projektów zdobędziesz wiedzę praktyczną. Uzupełnisz ją teoretycznymi podstawami, co pozwoli Ci znaleźć pracę w dającym satysfakcję zawodzie. Tutaj zdobędziesz wiedzę m.in. z takich przedmiotów jak: mechanika techniczna, podstawy konstrukcji maszyn, elementy i układy automatyzacji maszyn, robotyka, wytrzymałość materiałów i konstrukcji, inżynieria jakości i certyfikacja, podstawy diagnostyki maszyn, odlewnictwo, obróbka skrawaniem, przetwórstwo tworzyw sztucznych oraz obróbka plastyczna. Poznasz również systemy CAx wspierające inżyniera mechanika w codziennej pracy.

Kierunek Mechanika i budowa maszyn ma ugruntowaną pozycję wśród pracodawców. Jego absolwenci są poszukiwani na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Znajdziesz pracę w nowoczesnych przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i wytwarzaniem maszyn i urządzeń, jak również przedmiotów codziennego użytku.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień niestacjonarne

SEMESTR 1:

 • Technologie informacyjne
 • BHP
 • Matematyka
 • Nauka o materiałach z elementami chemii
 • Podstawy grafiki inżynierskiej
 • Metalurgia i odlewnictwo
 • Maszynoznawstwo

SEMESTR 2:

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Obróbka cieplna i spawalnictwo
 • Podstawy grafiki inżynierskiej
 • Nauka o materiałach z elementami chemii
 • Metalurgia i odlewnictwo

 

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny obieralny I (Etyka zawodowa, Komunikacja interpersonalna)

 

SEMESTR 3:

 • Fizyka
 • Statystyka inżynierska
 • Mechanika i teoria mechanizmów
 • Obróbka plastyczna
 • Systemy CAD
 • Laboratorium obróbki mechanicznej

 

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Przedmiot humanistyczny obieralny I (Ekonomia z elementami rachunkowości, Zasady gospodarki rynkowej i organizacji)

SEMESTR 4:

 • Elektronika
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
 • Mechanika płynów
 • Mechanika i teoria mechanizmów
 • Obróbka skrawaniem
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • Elektrotechnika

 

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki

SEMESTR 5:

 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
 • Automatyka
 • Metrologia techniczna
 • Maszyny i urządzenia technologiczne I
 • Zarządzanie środowiskiem i ekologia

 

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki

 

SEMESTR 6:

 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Termodynamika techniczna
 • Projektowanie procesów technologicznych
 • Robotyka
 • Systemy pomiarowe
 • Drgania i wibroakustyka maszyn
 • Ergonomia

 

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Praktyka zawodowa (4 tygodnie)
 • Przedmiot obieralny 1 (Linie technologiczne w bezubytkowych systemach wytwarzania, Oprzyrządowanie pomocnicze w technologiach bezubytkowych)

SEMESTR 7:

 • Inżynieria jakości i certyfikacja
 • Obrabiarki CNC
 • Elementy i układy automatyzacji maszyn
 • Zarządzanie produkcją (w tym rachunek kosztów)
 • Hydraulika i pneumatyka

 

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Projekt przejściowy (konstrukcyjny)
 • Przedmiot obieralny 2 (Eksploatacja maszyn, Podstawy utrzymania ruchu maszyn)
 • Przedmioty obieralne

SEMESTR 8:

 • Systemy narzędziowe          
 • Recykling

 

            SEMESTR 8 (przedmioty obieralne)                   

 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przedmioty obieralne
Drugi stopień stacjonarne

DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 

 • 1,5 roku (3 semestry)

SPECJALNOŚCI:                                       

 • Diagnostyka maszyn i systemy pomiarowe,
 • Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania,
 • Inżynieria mechaniczna,
 • Konstrukcja maszyn i urządzeń,
 • Systemy MES w mechanice,
 • Technologia przetwarzania materiałów,
 • Wirtualna inżynieria projektowania.

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:                         

 • znajomość zagadnień z zakresu studiów pierwszego stopnia z kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • umiejętność rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie podstaw projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń
 • chęć uzyskania szczegółowej wiedzy na temat projektowania, eksploatacji maszyn i urządzeń oraz wytwarzania przeznaczonych dla nich komponentów

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier 

 

Na MECHANICE I BUDOWIE MASZYN będziesz miał m.in. takie przedmioty jak: kierunki rozwoju technologii bezubytkowych, tendencje w kształtowaniu ubytkowym wyrobów, modelowanie wspomagające projektowanie maszyn, zintegrowane systemy wytwarzania, CAD/CAM/CAE, techniki współrzędnościowe, dynamika maszyn, współczesne materiały inżynierskie i zasady ich doboru.

W zależności od wybranej specjalności możesz zdobyć wiedzę w zakresie diagnostyki maszyn, systemów pomiarowych, informatyzacji i robotyzacji, procesów wytwarzania, konstrukcji maszyn i urządzeń oraz wirtualnego projektowania.

Studia te kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN na Politechnice Poznańskiej są poszukiwanymi specjalistami w wielu przedsiębiorstwach, w szczególności zajmującymi się projektowaniem i wytwarzaniem maszyn i urządzeń, wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań w procesach technologicznych i rozwiązaniami dla Przemysłu 4.0. Specjalistyczna wiedza pozwala na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Możesz również dalej zgłębiać swoją wiedzę w szkole doktorskiej.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ

SEMESTR 1:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 1
 • Mechanika analityczna
 • Wytrzymałość materiałów II
 • Wspomaganie komputerowe zagadnień inżynierskich
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Kierunki rozwoju technologii bezubytkowych
 • Współczesne materiały inżynierskie i zasady ich doboru
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA MECHANICZNA

 

SEMESTR 1:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 1
 • Mechanika analityczna
 • Wytrzymałość materiałów II
 • Wspomaganie komputerowe zagadnień inżynierskich
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Kierunki rozwoju technologii bezubytkowych
 • Współczesne materiały inżynierskie i zasady ich doboru
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji

SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIA PRZETWARZANIA MATERIAŁÓW

SEMESTR 1:

 

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 1
 • Mechanika analityczna
 • Wytrzymałość materiałów II
 • Wspomaganie komputerowe zagadnień inżynierskich
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Kierunki rozwoju technologii bezubytkowych
 • Współczesne materiały inżynierskie i zasady ich doboru
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji

SPECJALNOŚĆ INFORMATYZACJA I ROBOTYZACJA WYTWARZANIA

SEMESTR 1:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 1
 • Mechanika analityczna
 • Wytrzymałość materiałów II
 • Wspomaganie komputerowe zagadnień inżynierskich
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Kierunki rozwoju technologii bezubytkowych
 • Współczesne materiały inżynierskie i zasady ich doboru
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji

SPECJALNOŚĆ DIAGNOSTYKA MASZYN I SYSTEMY POMIAROWE

SEMESTR 1:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 1
 • Mechanika analityczna
 • Wytrzymałość materiałów II
 • Wspomaganie komputerowe zagadnień inżynierskich
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Kierunki rozwoju technologii bezubytkowych
 • Współczesne materiały inżynierskie i zasady ich doboru
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY MES W MECHANICE 

SEMESTR 1:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 1
 • Mechanika analityczna
 • Wytrzymałość materiałów II
 • Wspomaganie komputerowe zagadnień inżynierskich
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Kierunki rozwoju technologii bezubytkowych
 • Współczesne materiały inżynierskie i zasady ich doboru
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji

SPECJALNOŚĆ WIRTUALNA INŻYNIERIA PROJEKTOWANIA

SEMESTR 1:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 1
 • Mechanika analityczna
 • Wytrzymałość materiałów II
 • Wspomaganie komputerowe zagadnień inżynierskich
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Kierunki rozwoju technologii bezubytkowych
 • Współczesne materiały inżynierskie i zasady ich doboru
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji

 

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ

SEMESTR 2:

 • Język obcy
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Technologia i organizacja montażu
 • Tendencje w kształtowaniu ubytkowym wyrobów
 • Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn
 • Dynamika maszyn
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Seminarium dyplomowe
 • Projektowanie i dobór narzędzi skrawających
 • Projektowanie i konstruowanie w systemach CAD/CAM

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA MECHANICZNA

 

SEMESTR 2:

 • Język obcy
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Technologia i organizacja montażu
 • Tendencje w kształtowaniu ubytkowym wyrobów
 • Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn
 • Dynamika maszyn
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Seminarium dyplomowe
 • Projektowanie i dobór narzędzi skrawających
 • Modelowanie i optymalizacja procesów montażowych

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIA PRZETWARZANIA MATERIAŁÓW

 

 • Język obcy
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Technologia i organizacja montażu
 • Tendencje w kształtowaniu ubytkowym wyrobów
 • Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn
 • Dynamika maszyn
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Seminarium dyplomowe
 • Procesy odlewnicze
 • Procesy obróbki plastycznej

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

SPECJALNOŚĆ INFORMATYZACJA I ROBOTYZACJA WYTWARZANIA

 

SEMESTR 2:

 • Język obcy
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Technologia i organizacja montażu
 • Tendencje w kształtowaniu ubytkowym wyrobów
 • Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn
 • Dynamika maszyn
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Seminarium dyplomowe
 • Rapid prototyping i rapid manufacturing
 • Wirtualna rzeczywistość w projektowaniu

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

SPECJALNOŚĆ DIAGNOSTYKA MASZYN I SYSTEMY POMIAROWE

SEMESTR 2:

 • Język obcy
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Technologia i organizacja montażu
 • Tendencje w kształtowaniu ubytkowym wyrobów
 • Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn
 • Dynamika maszyn
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Seminarium dyplomowe
 • Diagnostyka energetyczna systemów (bio)mechanicznych
 • GPS i analiza wymiarów

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY MES W MECHANICE 

SEMESTR 2:

 • Język obcy
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Technologia i organizacja montażu
 • Tendencje w kształtowaniu ubytkowym wyrobów
 • Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn
 • Dynamika maszyn
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Seminarium dyplomowe
 • Zaawansowana analiza wytrzymałościowa
 • Mechanika płynów i wymiana ciepła z wykorzystaniem CFD

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

SPECJALNOŚĆ WIRTUALNA INŻYNIERIA PROJEKTOWANIA

SEMESTR 2:

 • Język obcy
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Technologia i organizacja montażu
 • Tendencje w kształtowaniu ubytkowym wyrobów
 • Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn
 • Dynamika maszyn
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Seminarium dyplomowe
 • Numeryczna mechanika płynów CFD
 • Wizualizacja danych naukowych

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

 

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ

SEMESTR 3:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 2
 • Wychowanie fizyczne
 • Napędy maszyn technologicznych
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Praca przejściowa
 • Projektowanie układów sterowania maszyn
 • Projektowanie i programowanie systemów zrobotyzowanych
 • Projektowanie modułowe

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3
 • Przedmiot obieralny 4

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA MECHANICZNA

 

SEMESTR 3:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 2
 • Wychowanie fizyczne
 • Napędy maszyn technologicznych
 • Seminarium dyplomowe
 • Praca przejściowa
 • Zaawansowane programowanie robotów i obrabiarek
 • Eksploatacja narzędzi skrawających

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3
 • Przedmiot obieralny 4

SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIA PRZETWARZANIA MATERIAŁÓW

 

SEMESTR 3:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 2
 • Wychowanie fizyczne
 • Napędy maszyn technologicznych
 • Praca przejściowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Automatyzacja procesów przetwarzania materiałów
 • Procesy w przetwórstwie tworzyw sztucznych

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3
 • Przedmiot obieralny 4

SPECJALNOŚĆ INFORMATYZACJA I ROBOTYZACJA WYTWARZANIA

 

SEMESTR 3:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 2
 • Wychowanie fizyczne
 • Napędy maszyn technologicznych
 • Seminarium dyplomowe
 • Praca przejściowa
 • Roboty przemysłowe
 • Inżynieria odwrotna

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3
 • Przedmiot obieralny 4

SPECJALNOŚĆ DIAGNOSTYKA MASZYN I SYSTEMY POMIAROWE

SEMESTR 3:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 2
 • Wychowanie fizyczne
 • Napędy maszyn technologicznych
 • Seminarium dyplomowe
 • Praca przejściowa
 • Diagnostyka techniczna i termalna
 • Akustyka przemysłowa

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3
 • Przedmiot obieralny 4

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY MES W MECHANICE 

SEMESTR 3:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 2
 • Wychowanie fizyczne
 • Napędy maszyn technologicznych
 • Seminarium dyplomowe
 • Praca przejściowa
 • Drgania nieliniowe
 • Zagadnienia sprzężone
 • Komputerowe wspomaganie analizy mechanizmów

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3
 • Przedmiot obieralny 4

SPECJALNOŚĆ WIRTUALNA INŻYNIERIA PROJEKTOWANIA

SEMESTR 3:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 2
 • Wychowanie fizyczne
 • Napędy maszyn technologicznych
 • Seminarium dyplomowe
 • Praca przejściowa
 • Metoda elementu skończonego w statyce i dynamice
 • Skanowanie przestrzenne i obróbka sygnału
 • Prezentacja i komunikacja w projektach technicznych

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3
 • Przedmiot obieralny 4

 

 

 

Drugi stopień niestacjonarne

DRUGI STOPIEŃ NIESTACJONARNE: 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 2 lata (4 semestry)

SPECJALNOŚCI:

 • Diagnostyka maszyn i systemy pomiarowe,
 • Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania,
 • Inżynieria mechaniczna,
 • Konstrukcja maszyn i urządzeń,
 • Technologia przetwarzania materiałów.

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA: 

 • znajomość zagadnień z zakresu studiów pierwszego stopnia MECHANIKI I BUDOWY MASZYN
 • umiejętność rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie podstaw projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń
 • chęć uzyskania szczegółowej wiedzy na temat projektowania, eksploatacji maszyn i urządzeń oraz wytwarzania przeznaczonych dla nich komponentów

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier 

 

Na MECHANICE I BUDOWIE MASZYN będziesz miał m.in. takie przedmioty jak: kierunki rozwoju technologii bezubytkowych, tendencje w kształtowaniu ubytkowym wyrobów, modelowanie wspomagające projektowanie maszyn, zintegrowane systemy wytwarzania, CAD/CAM/CAE, techniki współrzędnościowe, dynamika maszyn, współczesne materiały inżynierskie i zasady ich doboru.

W zależności od wybranej specjalności możesz zdobyć wiedzę w zakresie diagnostyki maszyn, systemów pomiarowych, informatyzacji i robotyzacji, procesów wytwarzania, konstrukcji maszyn i urządzeń oraz wirtualnego projektowania.

Studia te kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN na Politechnice Poznańskiej są poszukiwanymi specjalistami w wielu przedsiębiorstwach, w szczególności zajmującymi się projektowaniem i wytwarzaniem maszyn i urządzeń, wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań w procesach technologicznych i rozwiązaniami dla Przemysłu 4.0. Specjalistyczna wiedza pozwala na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Możesz również dalej zgłębiać swoją wiedzę w szkole doktorskiej.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień niestacjonarne

SEMESTR 1:

 • Mechanika analityczna
 • Wspomaganie komputerowe zagadnień inżynierskich
 • Współczesne materiały inżynierskie i zasady ich doboru
 • Kierunki rozwoju technologii bezubytkowych

 

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny 1 

SEMESTR 2:

 • Wytrzymałość materiałów II
 • Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn
 • Tendencje w kształtowaniu ubytkowym wyrobów
 • Dynamika maszyn
 • Napędy maszyn technologicznych
 • Technologia i organizacja montażu

 

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ (KMU):

SEMESTR 3:

 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji
 • Projektowanie i dobór narzędzi skrawających

 

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny 2
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Praca przejściowa
 • Seminarium dyplomowe

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA MECHANICZNA (IME):

SEMESTR 3:

 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji
 • Projektowanie i dobór narzędzi skrawających

 

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny 2
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Praca przejściowa
 • Seminarium dyplomowe

 

SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIA PRZETWARZANIA MATERIAŁÓW (TPM):

SEMESTR 3:

 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji
 • Procesy w przetwórstwie tworzyw sztucznych

 

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny 2
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Praca przejściowa
 • Seminarium dyplomowe

 

SPECJALNOŚĆ INFORMATYZACJA I ROBOTYZACJA WYTWARZANIA (IRW):

SEMESTR 3:

 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji
 • Rapid Prototyping i Rapid Manufacturing

 

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny 2
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Praca przejściowa
 • Seminarium dyplomowe

 

SPECJALNOŚĆ DIAGNOSTYKA MASZYN I SYSTEMY POMIAROWE (DM/SP):

SEMESTR 3:

 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji
 • Diagnostyka energetyczna systemów (bio) mechanicznych

 

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny 2
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Praca przejściowa
 • Seminarium dyplomowe

 

 

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ (KMU):

SEMESTR 4:

 

 • Projektowanie układów sterowania maszyn
 • Projektowanie i konstruowanie w systemach CAD/CAM
 • Projektowanie i programowanie systemów zrobotyzowanych
 • Projektowanie modułowe

 

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA MECHANICZNA (IME):

SEMESTR 4:

 • Eksploatacja narzędzi skrawających
 • Modelowanie i optymalizacja procesów montażowych
 • Zaawansowane programowanie robotów i obrabiarek

 

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

 

SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIA PRZETWARZANIA MATERIAŁÓW (TPM):

SEMESTR 4:

 • Procesy odlewnicze
 • Procesy obróbki plastycznej
 • Automatyzacja procesów przetwarzania materiałów

 

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

 

SPECJALNOŚĆ INFORMATYZACJA I ROBOTYZACJA WYTWARZANIA (IRW):

SEMESTR 4:

 • Wirtualna rzeczywistość w projektowaniu
 • Inżynieria odwrotna
 • Programowanie robotów przemysłowych

 

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

 

SPECJALNOŚĆ DIAGNOSTYKA MASZYN I SYSTEMY POMIAROWE (DM/SP):

SEMESTR 4:

 • GPS i analiza wymiarów
 • Akustyka przemysłowa
 • Diagnostyka techniczna i termalna

 

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

 

Praktyki i staże

PRAKTYKI I STAŻE:

Praktyki i staże stanowić będą dla Ciebie istotny element przygotowania zawodowego do przyszłej pracy. Dadzą Tobie możliwość zdobywania osobistych doświadczeń zawodowych w oparciu o wiedzę teoretyczną uzyskaną podczas studiów. 

Wydział Inżynierii Mechanicznej współpracuje  z wieloma przedsiębiorstwami dającymi możliwość odbycia praktyk zawodowych w zakresie: budowy maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle, poznania procesów technologicznych, zasad eksploatacji urządzeń, obsługi programów i systemów używanych do wspomagania prac inżynierskich.

Jako student Wydziału Inżynierii Mechanicznej będziesz miał możliwość realizacji praktyk zawodowych w takich przedsiębiorstwach, jak np.: Alvo Sp. z o.o., Amica S.A., Apator Powogaz S.A., Avanti-Tools Sp. z o.o., FAMOT Pleszew Sp. z o.o., Gestamp Polska Sp. z o.o., Getinge IC Production Poland Sp. z o.o., GlaxoSmithKline, HOMAG Polska Sp. z o.o., INTREX sp. z o.o., Kimball Electronics Poland Sp. z o.o., MAHLE Polska Sp. z o.o., Modertrans Poznań Spółka z o.o., Phoenix Contact Wielkopolska, Plastic Omnium Auto Sp. z o.o., P.P.H. WObit E.K.J. Ober S.C., Promag S.A., Solaris Bus& Coach Sp. z o.o., Thule Sp. z o.o., Zakłady Mechaniczne Kazimieruk sp. z o.o. sp.k.

Kariera po studiach

KARIERA PO STUDIACH:

Absolwenci kierunków technicznych są bardzo atrakcyjną i pożądaną grupą dla pracodawców. Po ukończeniu kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN będziesz nie tylko obsługiwać urządzenia, ale też udoskonalać obecne i tworzyć nowe, będące odpowiedzią na zapotrzebowanie dzisiejszego przemysłu.

Zostając absolwentem kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN możesz pracować m.in. jako:

 • konstruktor wyrobów,
 • technolog projektując procesy technologiczne i programując maszyny numeryczne,
 • inżynier produkcji zajmując się organizacją, analizą i optymalizacją procesów technologicznych,
 • specjalista ds. jakości produkcji kontrolując wyroby i materiały,
 • specjalista ds. utrzymania ruchu dbając o ciągłą pracę urządzeń i linii produkcyjnych oraz zajmując się nadzorem nad usuwaniem awarii,
 • doradca techniczny ds. produkcji i kontroli jakości.
 • Ponadto będąc absolwentem kierunku przygotowany jesteś do pracy w:
 • przemyśle zajmującym się projektowaniem oraz wytwarzaniem wyrobów mechanicznych, mi.in. w branży automotive, lotniczej, maszynowej,
 • biurach projektowych,
 • jednostkach akredytacyjnych, technicznego oraz jakościowego odbioru produktów i materiałów,
 • ośrodkach naukowo−badawczych i centrach doskonałości.