Teleinformatyka

Jeśli interesujesz się zagadnieniami na styku telekomunikacji i informatyki, chciałbyś poznawać najnowocześniejsze systemy teleinformatyczne i poznawać zasady ich działania i oprogramowania, to kierunek TELEINFORMATYKA jest właśnie dla Ciebie!

Kierunek TELEINFORMATYKA to bardzo ciekawe studia, powstał stosunkowo niedawno jako reakcja na zapotrzebowania na specjalistów w zakresie Informatyki i Telekomunikacji. Łączy wybrane elementy dwóch światów, które w rzeczywistości bardzo się przenikają i uzupełniają, w zakresie technologii telekomunikacyjno-informacyjnych (ICT – Information and Communication Technologies)

Pierwszy stopień stacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:             

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:             

 • dobre i bardzo dobre oceny z matematyki
 • zainteresowanie tworzeniem i zastosowaniami programów komputerowych
 • zainteresowanie układami elektronicznymi
 • zainteresowanie techniką i jej wyzwaniami
 • zainteresowanie eksperymentami w laboratorium

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

Zdecydowana większość zajęć na kierunku ma charakter praktyczny. Studenci w trakcie zajęć laboratoryjnych nabywają umiejętności w zakresie treści i materiałów przedstawianych na wykładach. Dysponujemy ponad 20 laboratoriami, wyposażonymi w nowoczesną aparaturę: urządzenia sieciowe, testery, mierniki i analizatory. Zajęcia laboratoryjne pozwalają naszym studentom na szczegółową analizę rozwiązań stosowanych we współczesnej teleinformatyce.

W czasie studiów studenci poznają zasady projektowania, analizy i testowania algorytmów oraz ich późniejszej implementacji w wielu językach programowania (C++/C#, PHP, JAVA itp.) oraz w sprzęcie (FPGA, które można programować w Verilogu lub VHDLu). Studenci uczą się tworzenia aplikacji dedykowanych zarówno urządzeniom mobilnym (komórki, tablety), jak i wieloserwerowym systemom rozproszonym. Kierunek Teleinformatyka pozwala połączyć elementy elektroniki i programowania z siecią Internet – studentom nie będą obce pojęcia typu inteligentny i bezpieczny dom czy budynek publiczny; poznają oni także bogactwo rozwiązań Internetu Rzeczy.

Studenci kierunku TELEINFORMATYKA poznają działanie sieci komputerowych i Internetu. Doskonale wyposażone laboratoria w urządzenia sieciowe (dziesiątki przełączników ethernetowych, ruterów, firewali oraz serwerów fizycznych i wirtualnych) wielu różnych dostawców (Cisco, Juniper, Huawei) pozwalają im nabyć umiejętności w zakresie konfiguracji, monitorowania i utrzymania każdego typu sieci teleinformatycznych. Na zajęciach omawiane są także zasady i narzędzia do zarządzania ruchem telekomunikacyjnym. Studenci potrafią projektować i optymalizować sieci telekomunikacyjne i komputerowe, centra danych oraz chmury usługowe i obliczeniowe. Studenci kierunku TELEINFORMATYKA poznają także mechanizmy naruszeń i zapewnienia bezpieczeństwa w sieciach komputerowych oraz innych systemach IT.

Dla studentów kierunku prowadzone są dodatkowe zajęcia w ramach kilku akademii sieciowych. W ramach umów z potentatami z rynku IT, studenci mogą uczęszczać na zajęcia w:  Akademii Sieci Cisco, Akademii Sieci Huawei, Akademii Sieci Juniper, Akademii Bezpieczeństwa Palo Alto oraz Akademii Bezpieczeństwa Check Point

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne
Drugi stopień stacjonarne

DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:                       

 • 1,5 roku (3 semestry)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:       

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku TELEINFORMATYKA lub na kierunkach o zbliżonym zakresie programowym do kierunku TELEINFORMATYKA (na przykład Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka, Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka, Fizyka)
 • chęć nabywania i rozwijania kompetencji i umiejętności w zakresie nowoczesnych technik telekomunikacyjnych i informatycznych,
 • umiejętność logicznego myślenia
 • predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych
 • umiejętność pracy w zespołach, a także wykazywać się kreatywnością.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier 

 

Absolwenci studiów drugiego stopnia kierunku TELEINFORMATYKA dysponują niezbędną wiedzą w zakresie informatyki i telekomunikacji. Potrafią wykorzystać zaawansowane metody oraz narzędzia informatyczne w zastosowaniach telekomunikacyjnych i uwzględnić najnowsze osiągnięcia telekomunikacji w aplikacjach informatycznych. Mają pogłębioną wiedzę oraz wysokie umiejętności w zakresie projektowania, eksploatacji i testowania sieci komputerowych (przewodowych i bezprzewodowych), oprogramowania systemów informatycznych, a także urządzeń i systemów teleinformatycznych oraz systemów multimedialnych.

Absolwenci będą przygotowani do pracy w jednostkach gospodarczych tworzących systemy teleinformatyczne. Posiadają również niezbędne kwalifikacje do pracy projektanta tych systemów oraz kwalifikacje niezbędne specjalistom z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych. Absolwenci kierunku TELEINFORMATYKA drugiego stopnia są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia w dyscyplinach: Elektronika, Telekomunikacja, Informatyka oraz pokrewnych (także w nowej dyscyplinie – Informatyka Techniczna i Telekomunikacja). Absolwenci mają także przygotowanie do prowadzenia prac badawczych i badawczo-rozwojowych, co pozwala im na podjęcie pracy w laboratoriach i ośrodkach R&D.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne
Praktyki i staże

PRAKTYKI I STAŻE:

Na kierunku TELEINFORMATYKA praktyki realizowane są po szóstym semestrze na pierwszym stopniu kształcenia oraz po pierwszym semestrze na drugim stopniu kształcenia. Na pierwszym stopniu kształcenia celem praktyk zawodowych jest poszerzenie wiedzy przekazywanej na przedmiotach obligatoryjnych i obieralnych oraz rozwijanie umiejętności jej wykorzystania w pracy zawodowej. Na drugim stopniu studiów w ramach praktyk student powinien zdobywać wiedzę i umiejętności w ramach zagadnień związanych w szczególności z zakresem ścieżki obieralności lub obszaru tematycznego planowanej pracy dyplomowej.

Studenci Wydziału dzięki porozumieniom o współpracy z przedsiębiorstwami z branż związanych z elektroniką i telekomunikacją, mogą odbywać praktyki i staże między innymi w: COMARCH, 3GNS Sp. z o.o. (Play), TVP S.A. w Warszawie Oddział w Poznaniu, Orange, PHU AKTE, ELPROTECH – Systemy sp. z o.o.; INEA S.A.; Fibar Group sp. z o.o.; Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.; Holding Pratt and Whitney Kalisz Sp. z o. o.; TELE-COM Sp. z o.o. Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. i innych.

Kariera po studiach

KARIERA PO STUDIACH:

 • firmy z szeroko rozumianej branży technologii telekomunikacyjno-informacyjnych (ICT – Information and Communication Technologies), zajmujące się rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych środków techniki telekomunikacyjnej,
 • operatorzy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych,
 • firmy tworzących oprogramowanie dla tych operatorów,
 • dostawcy usług internetowych, w tym multimedialnych
 • zakłady produkujące sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny
 • laboratoriach i ośrodki R&D.