Создан в

24.09.2021
INNOGLOBO – nowy program NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków w I edycji konkursu w ramach programu INNOGLOBO na projekty badawczo-rozwojowe realizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne, a NCBR nie organizuje regularnie konkursów dwustronnych (tj. z wyjątkiem takich krajów jak: Chiny, Izrael, Luksemburg, Niemcy i Turcja).

Uprawnione do złożenia wniosku są konsorcja z udziałem co najmniej jednego partnera zagranicznego, a zakres tematyczny projektu powinien wpisywać się aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Poziom dofinansowania dla organizacji badawczych (w tym uczelni wyższych) wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Uwaga! Każdy partner zagraniczny, chcący wziąć udział w realizacji projektu w ramach konsorcjum międzynarodowego, jest zobowiązany do przekazania polskiemu wnioskodawcy dwujęzycznego oświadczenia o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację swojej części projektu.

Wnioski należy składać do 30 listopada 2021 r.

Ogłoszenie konkursowe

PL