Создан в

13.10.2021
Politechnika Poznańska trzyma STER

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki tegorocznego naboru wniosków w programie „STER - Umiędzynarodowienie szkół doktorskich”. Dofinansowanie uzyskało 16 podmiotów prowadzących szkoły doktorskie, w tym Politechnika Poznańska.


W ramach programu STER realizowany będzie przez Szkołę Doktorską PP projekt pt. „Towards Internationalization of Poznan University of Technology Doctoral School” na kwotę 2 350 000 zł.
Okres realizacji projektu – 3.01.2022 – 31.12.2024


W ramach projektu zaplanowane są następujące zadania:

  1. Promocja Szkoły Doktorskiej PP w środowisku międzynarodowym
  2. Stypendia dla najlepszych doktorantów Szkoły Doktorskiej PP realizujących projekty doktoranckie we współpracy międzynarodowej
  3. Mobilność zagraniczna najlepszych doktorantów Szkoły Doktorskiej PP
  4. Wykłady gościnne w Szkole Doktorskiej PP
  5. Szkolenia ukierunkowane na rozwijanie umiejętności istotnych dla współpracy międzynarodowej
  6. Letnie szkoły dotyczące Applied and Interdisciplinary Artificial Intelligence i Virtual AI & ML Summer Laboratory
  7. Współpraca międzynarodowa szkół doktorskich

Więcej informacji tutaj

PL