Data dodania

02.05.2022
Harmonogram rekrutacji

 

Harmonogram rekrutacji dla obywateli polskich na rok akademicki 2022/2023

 

Studia rozpoczynające się od semestru zimowego

 

Terminy dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Data

Czynność

01.06.2022 r. (śr.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

19.06.2022 r. (ndz.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych
(dotyczy wyłącznie kierunku architektura, Architecture, architektura wnętrz)

22.06.2022 r. (śr.)

 

egzamin wstępny, sprawdzenie uzdolnień artystycznych:

9:00 – 13:00 sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego część 1
(dotyczy wyłącznie kierunku architektura, Architecture, architektura wnętrz)

14:30 – 18:30 sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego część 2
(dotyczy wyłącznie kierunku architektura, Architecture, architektura wnętrz)

do 29.06.2022 r. (śr.)

udostępnienie wyników egzaminu wstępnego ze sprawdzenia uzdolnień artystycznych (dotyczy wyłącznie kierunku architektura, Architecture, architektura wnętrz)

06.07.2022 r. (śr.)

ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości* oraz wyników z dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub dyplomu zawodowego na poziomie technika

06.07.2022 r. (śr.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych (dotyczy kierunków innych niż architektura, Architecture, architektura wnętrz)

do 11.07.2022 r. (pn.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach pierwszej tury kwalifikacji

od 11.07.2022 r. (pn.)

do 15.07.2022 r. (pt.)

konieczność złożenia kompletu dokumentów, pod rygorem nieprzyjęcia na studia

19.07.2022 r. (wt.)

publikacja list przyjętych na studia

od 19.07.2022 r. (wt.)

do 20.07.2022 r. (śr.)

możliwość poszerzenia preferencji o kierunki, na których są wolne miejsca przez osoby nieprzyjęte na żaden kierunek w pierwszej turze

21.07.2022 r. (czw.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach drugiej tury kwalifikacji oraz publikacja list przyjętych na studia w drugiej turze

13.09.2022 r. (wt.)

rozpatrzenie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

* nie dotyczy osób, które w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia

 

 

 

 

Terminy dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Data

Czynność

01.06.2022 r. (śr.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

06.07.2022 r. (śr.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

20.07.2022 r. (śr.)

egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny) i konieczność złożenia kompletu dokumentów, pod rygorem nieprzyjęcia na studia

21.07.2022 r. (czw.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach egzaminu wstępnego i kwalifikacji oraz publikacja list przyjętych na studia

13.09.2022 r. (wt.)

rozpatrzenie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 

 

Terminy dla studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Data

Czynność

01.08.2022 r. (pn.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

14.09.2022 r. (śr.)

ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości* oraz wyników z dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub dyplomu zawodowego na poziomie technika

14.09.2022 r. (śr.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

do 16.09.2022 r. (pt.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji

od 16.09.2022 r. (pt.)

do 17.09.2022 r. (sob.)

konieczność złożenia kompletu dokumentów, pod rygorem nieprzyjęcia na studia

20.09.2022 r. (wt.)

publikacja list przyjętych na studia

06.10.2022 r. (czw.)

rozpatrzenie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

* nie dotyczy osób, które w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia

 

 

Terminy dla studiów niestacjonarnych drugiego stopnia

Data

Czynność

01.08.2022 r. (pn.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

14.09.2022 r. (śr.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

16.09.2022 r. (pt.)

egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny)

od 16.09.2022 r. (pt.)

do 17.09.2022 r. (sob.)

konieczność złożenia kompletu dokumentów, pod rygorem nieprzyjęcia na studia

do 19.09.2022 r. (pn.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach egzaminu wstępnego i kwalifikacji

20.09.2022 r. (wt.)

publikacja list przyjętych na studia

06.10.2022 r. (czw.)

rozpatrzenie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 

 

Studia rozpoczynające się od semestru letniego

 

Terminy dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Data

Czynność

10.01.2023 r. (wt.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

10.02.2023 r. (pt.)

ostateczny termin wgrania portfolio do systemu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kierunku architektura oraz Architecture)

10.02.2023 r. (pt.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

15.02.2023 r. (śr.)

egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny)

od 15.02.2023 r. (śr.)

do 16.02.2023 r. (czw.)

konieczność złożenia kompletu dokumentów, pod rygorem nieprzyjęcia na studia

do 16.02.2023 r. (czw.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach egzaminu wstępnego i kwalifikacji

17.02.2023 r. (pt.)

publikacja list przyjętych na studia

03.03.2023 r. (pt.)

rozpatrzenie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 

 

PL