Uczelniane Centrum Kultury

Uczelniane Centrum Kultury zajmuje się działalnością w zakresie: muzyki klasycznej, muzyki chóralnej, folkloru i tańca. Głównym celem działalności Centrum jest wykształcenie wrażliwości na sztukę, wychowanie w duchu tradycji ludowej i szacunku dla polskiej kultury oraz promocja Uczelni.