發表於

20.05.2022
Nabór wniosków w programie "Najlepsi z najlepszych! 4.0."

Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi nabór wniosków w III edycji konkursu w programie "Najlepsi z najlepszych 4.0.", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem programu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności i kreatywności poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

W ramach naboru wsparciem może zostać objęty student, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. jest studentem studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni, która składa wniosek;
  2. posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2;
  3. posiada pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej.

Okres realizacji projektu może wynosić maksymalnie 12 miesięcy.

Maksymalna wysokość finansowania wynosi:

  • 80 000 PLN - w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta,
  • 320 000 PLN - w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.

Wnioski należy składać do 15 czerwca br. Termin wewnętrzny Działu ds. Badań i Projektów to  czerwca.

Ogłoszenie konkursowe i pełna dokumentacja dostępne są tutaj.

PL