Poczet rektorów Politechniki Poznańskiej

 

 

Dyrektor Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn w Poznaniu

 

inż. Wiktor MAĆKOWIAK (1919-1922)

 

Dyrektor Państwowej Szkoły Budowy Maszyn

 

inż. Wiktor MAĆKOWIAK (1922-1930)

 

Dyrektor Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki

 

prof. nadzw. inż. dypl. Bolesław ORGELBRAND (1930-1936)

dr Tadeusz ŚWIEŻAWSKI (1936-1938)

inż. Stanisław REJOWICZ (1938-1939)

 

Rektor Szkoły Inżynierskiej

 

prof. nadzw. inż. dypl. Bolesław ORGELBRAND (1945-1955)

 

Rektorzy Politechniki Poznańskiej

 

prof. zw. dr inż. Roman KOZAK (1955-1962)

prof. zw. dr inż. Zbigniew JASICKI (1962-1969)

prof. dr Wiktor JANKOWSKI (1969-1972 i 1983-1984)

prof. zw. dr hab. inż. Bolesław WOJCIECHOWICZ (1972-1981)

prof. zw. dr hab. inż. Edmund TULISZKA (1981-1982)

prof. zw. dr hab. inż. Czesław KRÓLIKOWSKI (1982-1983)

prof. zw. dr inż. Tadeusz PUCHAŁKA (1984-1985)

prof. zw. dr hab. inż. Andrzej RYŻYŃSKI (1985-1990)

prof. zw. dr hab. inż. Jarosław STEFANIAK (1990-1993)

prof. dr hab. inż. Eugeniusz MITKOWSKI (1993-1999)

prof. dr hab. Jerzy DEMBCZYŃSKI (1999-2005)

prof. dr hab. inż. Adam HAMROL (2005-2012)

prof. dr hab. inż. Tomasz ŁODYGOWSKI (2012-2020)

prof. dr hab. inż. Teofil JESIONOWSKI (2020-        )