Authored on

30.05.2021
Wycieczki

13 kwietnia 2019 r. odbyła się pierwsza z czterech zaplanowanych wycieczek dla studentów zagranicznych i pracowników PP w ramach projektu „„PP dookoła świata - rok międzykulturowy”.

Celem wycieczek jest pokazanie Poznania, miasta, w którym spędzą kilka lat swojego życia, jego historii Poznania oraz historii Polski. Do udziału w wycieczce zostali zaproszeni studenci zagraniczni, pracownicy administracyjni i kadra dydaktyczna. Każde edycja jest dedykowana grupie do 20 osób (15 studentów plus 5 pracowników PP).

Uczestnicy odwiedzili:

 •          Muzeum Sztuk Użytkowych  położone na Wzgórzu Przemysła, w sercu Poznania wraz z tarasem  widokowym Zamku Przemysła.
 •          Bazylikę kolegiacką Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa w Poznaniu – barokowy kościół farny i zarazem kolegiacki pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika w Poznaniu
 •          Stary Rynek w Poznaniu z pokazem Koziołków na wieży ratuszowej o godz. 12.00
 •          Muzeum Rogalowe, gdzie odbyły się warsztaty z wypiekania rogali świętomarcińskich
 •          Bazylikę Archikatedralną św. Piotra i św. Pawła 
 •          Bramę Poznania

Trasa wycieczki została tak zaplanowana aby zapoznać uczestników z najstarszymi obszarami miasta. 

Wydarzenie jest częścią projektu „PP dookoła świata - rok międzykulturowy” - dofinansowanego w ramach programu NAWA - Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - projekt Welcome to Poland.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

 

On the 13th of April took place the first of four scheduled trips for students and PUT employees as part of the project of National Academic Exchange Agency - Welcome to Poland -

"PUT around the world - Intercultural Year".

 

The purpose of the trips is to find out more about - Poznań, its life and history and what follows also about the history of Poland. PUT invited foreign students, administrative staff and teaching staff. Each edition is dedicated to a group up to 20 people (15 students and 5 PUT employees).

During the trip the participants visited:

 • The Museum of Applied Arts located on the Przemysl Hill
 • Fara Church
 • Old Market Square in Poznan with Koziołki show on the Town Hall Tower at 12.00
 • The Croissant Museum - workshop on baking Saint Martin croissants
 • SS. Peter and Paul Archcathedral Basilica – Poland’s first cathedral and the burial place of the country’s first rulers
 • Porta Posnania

The tour has been planned to acquaint participants about the oldest areas of the city.

The programme is co-financed from the European Social Fund under the Operational Programme Knowledge, Education, Development, a non-competitive project entitled Increasing competencies of the academic staff and the institutions’ potential to receive people from abroad – Welcome to Poland implemented under the Measure defined in the application for co-financing of the project No POWR.03.03.00-00-PN14/18.

PL