Kompetencje cyfrowe

Kandydat na studia w Politechnice Poznańskiej powinien posiadać kompetencje cyfrowe umożliwiające przejście procesu rekrutacyjnego, a następnie kształcenie na wybranym kierunku studiów.

Niezbędna przy procesie rekrutacji jest umiejętność podstawowego korzystania z komputera, która przede wszystkim polega na obsłudze:

  • przeglądarek internetowych (np. Chrome, Firefox, Safari),
  • urządzeń peryferyjnych (drukarek) pozwalających na wydrukowanie podania,
  • oprogramowania graficznego (w celu przygotowania zdjęcia cyfrowego).

Osoba, która nie posiada odpowiednich narzędzi do wykonywania wyżej wymienionych czynności, może korzystać ze sprzętu Uczelni na potrzeby przejścia procesu rekrutacyjnego.

Dla osób, które założą w systemie rekrutacyjnym konta przy użyciu aplikacji mObywatel lub wykorzystają tę aplikację do późniejszego logowania, niezbędna jest umiejętność korzystania z urządzeń mobilnych oraz aplikacji mObywatel.

Kompetencje cyfrowe niezbędne na każdym kierunku studiów to obsługa:

  • edytorów tekstu (np. Microsoft Word, Libre Office Writer),
  • arkuszy kalkulacyjnych (np. Microsoft Excel, Libre Office Calc),
  • poczty elektronicznej (za pomocą przeglądarek internetowych lub klientów pocztowych),

a w przypadku kształcenia na odległość dodatkowo:

  • narzędzi pracy zespołowych (np. Microsoft Teams),
  • narzędzi do wideokonferencji (np. Zoom, eMeeting),
  • programów umożliwiających kształcenie na odległość i sprawdzanie wiedzy na odległość (np. Moodle).

Szczegółowe wymagania dla Kandydatów na poszczególne kierunki wynikają z programów studiów.