Data wydarzenia

Konferencja Marketing-Rozwój-Jakość

Zakład Marketingu i Rozwoju Organizacji zaprasza do udziału w konferencji naukowej Marketing-Rozwój-Jakość, która odbędzie się 22-23.11.2023 r. na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań polskich i zagranicznych badaczy w trzech obszarach: marketingu, rozwoju organizacji i jakości.

Podczas konferencji:

w obszarze marketingu uwagę skierujemy na odpowiedzialność informacji marketingowej,

w obszarze odpowiedzialnego rozwoju odniesiemy się do specyfiki firm rodzinnych, a dotyczącej długowieczności firm i transferu międzypokoleniowego,

w obszarze jakości przyjrzymy się jakości wewnętrznych procesów zarządzania również w obszarze zarządzania kompetencjami.

Problemy w tych trzech obszarach będą dyskutowane w perspektywie teoretycznej i empirycznej, deskryptywnej i metodycznej.


Termin rejestracji udziału: 10.10.2023 r.

Termin nadsyłania artykułów: 15.10.2023 r.

Termin nadsyłania prezentacji: 10.11.2023 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konferencji: https://konferencjamrj.put.poznan.pl/