Data wydarzenia

Dzień Języków Obcych 2022

 Dzień Języków Obcych odbędzie się po raz dziewiętnasty 2 czerwca 2022 w CW w dwóch edycjach o 9:45 i 11:45, każda z nich trwa 1,5 godziny.

Uczestnicy zagubieni w czasie i przestrzeni odnajdą drogę do domu rozwiązując serię zagadek językowych. Studenci będą musieli wykazać się sprytem, inteligencją, zapałem i niezrównaną pracą zespołową. Odporność na przeciążenia przy wejściu w nadświetlną mile widziana.

May languages be with you!

Zdjęcie