Energetyka jądrowa

Poziom studiów:

drugiego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

3

Tytuł zawodowy:

magister inżynier

Język kształcenia:

polski

Jeżeli chcesz otrzymać kompleksową wiedzę w zakresie zaawansowanych technologii i najnowszych osiągnięć w dziedzinie energetyki jądrowej kierunek ENERGETYKA JĄDROWA jest właśnie dla Ciebie! Na tym kierunku otrzymasz gruntowną wiedzę w zakresie promieniowania jonizującego i ochrony radiologicznej, fizyki reaktorów jądrowych, budowy, wyposażenia, eksploatacji i bezpieczeństwa oraz modelowania i symulacji reaktorów jądrowych, a także odpadów promieniotwórczych i ich zabezpieczania. Kierunek ten przygotuje Cię również do projektowania i wdrażania nowoczesnych technologii energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem energetyki jądrowej. Znajdziesz po nim zatrudnienie w firmach produkujących maszyny i urządzenia dla sektora energetycznego, przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej, w elektrowniach jądrowych, w firmach będących podwykonawcami przemysłu jądrowego oraz w wielu innych miejscach związanych z sektorem energetycznym.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Ergonomia, BHP i ochrona własności intelektualnej
 • Fizyka
 • Chemia
 • Informatyka
 • Geometria i grafika inżynierska
 • Wychowanie fizyczne
 • Matematyka
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki

SEMESTR 1 (przedmiot obieralne):

 • Wstęp do nauki o filozofii państwa
 • Psychologia społeczna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Socjologia

SEMESTR 2:

 • Matematyka
 • Wychowanie fizyczne
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Przedmiot przygotowujący do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa energetycznego na rynku
 • Mechanika techniczna
 • Mechanika płynów
 • Termodynamika techniczna
 • Język obcy

SEMESTR 2 (przedmiot obieralne):

 • Materiały metalowe i eksploatacyjne
 • Materiały niemetalowe i bezpieczeństwo użytkowania materiałów eksploatacyjnych

SEMESTR 3:

 • Termodynamika techniczna
 • Język obcy
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Podstawy telekomunikacji
 • Podstawy energetyki cieplnej
 • Maszyny elektroenergetyczne
 • Miernictwo i systemy pomiarowe
 • Technologie i maszyny energetyczne

SEMESTR 4:

 • Język obcy  
 • Podstawy automatyki         
 • Podstawy elektroenergetyki
 • Gospodarka i systemy energetyczne
 • Paliwa i przetwarzanie energii
 • Energetyka jądrowa
 • Inteligentne zarządzanie budynkiem energooszczędnym
 • Praktyka (4 tygodnie)

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Technologie internetowe z archiwizacją danych
 • Aplikacje internetowe na urządzenia mobilne

SEMESTR 5:

 • Język obcy
 • Przesyła energii elektrycznej
 • Ocena środowiska w energetyce
 • Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła
 • Technika wysokich napięć
 • Urządzenia i stacje elektroenergetyczne
 • Automatyka procesów energetycznych
 • Energoelektronika i technika mikroprocesorowa

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Teleinformatyczne systemy przetwarzania i wymiany danych
 • Przetwarzanie, wizualizacja i wymiana danych w energetyce

SEMESTR 6:

 • Energoelektronika i technika mikroprocesorowa              
 • Eksploatacja w energetyce i diagnostyka
 • Rynek energii
 • Automatyka zabezpieczeniowa w sieciach i w elektrowniach
 • Bezpieczeństwo energetyczne
 • Praktyka (4 tygodnie)
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Sterowanie popytem na energię
 • Rozwój systemów rynkowych w energetyce
 • Systemy fotowoltaiczne
 • Fizyka jądrowa
 • Pompy, sprężarki, wentylatory
 • Sieci dystrybucyjne i instalacje elektryczne
 • Linie elektroenergetyczne i kompatybilność elektromagnetyczna
 • Magazynowanie energii i systemy hybrydowe
 • Termomechanika w energetyce
 • Miernictwo w energetyce
 • Przepięcia i koordynacja izolacji w układach przesyłowych
 • Strategia zrównoważonego rozwoju energetycznego i regulacje prawne
 • Elektrownie wiatrowe
 • Systemy, maszyny i urządzenia cieplno-przepływowe
 • Turbiny i silniki gazowe

SEMESTR 7:

 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Praca systemu elektroenergetycznego
 • Systemy przesyłu oraz dystrybucji energii i diagnostyka urządzeń
 • OZE w systemie energetycznym i systemy SCADA
 • Bezpieczeństwo energetyki jądrowej
 • Przemysłowe technologie gazowe
 • Eksploatacja źródeł wytwórczych w systemie el-en
 • Technologie energetyki odnawialnej i systemy energooszczędne
 • Projektowanie i modelowanie efektywnych systemów OZE
 • Ochrona radiologiczna w elektrowniach jądrowych
 • Gospodarka cieplna w przemyśle
 • Użytkowanie i przetwarzanie energii
 • Systemy pomiarowe w energetyce
 • Wykorzystanie biomasy, biogazu, energii wody i geotermalnej i eksploatacja systemów OZE
 • Elektrownia jądrowa w systemie elektroenergetycznym
 • Modelowanie procesów cieplnych
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień niestacjonarne

SEMESTR 1:

 • Chemia
 • Ergonomia, BHP i ochrona własności intelektualnej
 • Fizyka
 • Informatyka
 • Matematyka
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Psychologia społeczna
 • Wstęp do nauki o filozofii państwa

SEMESTR 2:

 • Matematyka
 • Mechanika techniczna
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Przedmiot przygotowujący do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa energetycznego na rynku

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Komunikacja interpersonalna
 • Etyka zawodowa

SEMESTR 3:

 • Geometria i grafika inżynierska
 • Język obcy
 • Podstawy automatyki
 • Podstawy elektroenergetyki
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Termodynamika techniczna

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Aplikacje internetowe na urządzenia mobilne
 • Technologie internetowe z archiwizacją danych

SEMESTR 4:

 • Język obcy
 • Mechanika płynów
 • Podstawy telekomunikacji
 • Termodynamika techniczna
 • Podstawy energetyki cieplnej
 • Paliwa i przetwarzanie energii

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Przetwarzanie, wizualizacja i wymiana danych w energetyce
 • Teleinformatyczne systemy przetwarzania i wymiany danych

SEMESTR 5:

 • Energoelektronika i technika mikroprocesorowa
 • Język obcy
 • Maszyny elektryczne
 • Miernictwo i systemy pomiarowe
 • Technologie i maszyny energetyczne

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Materiały metalowe i eksploatacyjne
 • Materiały niemetalowe i bezpieczeństwo użytkowania materiałów eksploatacyjnych

SEMESTR 6:

 • Automatyka procesów energetycznych
 • Automatyka zabezpieczeniowa w sieciach i elektrowniach
 • Bezpieczeństwo energetyczne
 • Energoelektronika i technika mikroprocesorowa
 • Gospodarka i systemy energetyczne
 • Inteligentne zarządzanie budynkiem energooszczędnym
 • Przesył energii elektrycznej
 • Rynek energii

SEMESTR 7:

 • Energetyka jądrowa
 • Ochrona środowiska w energetyce
 • Odnawialne źródła w energetyce
 • Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła
 • Urządzenia i stacje elektroenergetyczne
 • Technika wysokich napięć

SEMESTR 8:

 • Eksploatacja w energetyce i diagnostyka
 • Praktyka (8 tygodni)
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 8 (przedmioty obieralne):

 • Elektrownie wiatrowe
 • Fizyka jądrowa
 • Linie elektroenergetyczne i kompatybilność elektromagnetyczna
 • Magazynowanie energii i systemy hybrydowe
 • Miernictwo w energetyce
 • Pompy, sprężarki, wentylatory
 • Przepięcia i koordynacja izolacji w układach przesyłowych
 • Rozwój systemów rynkowych w energetyce
 • Sieci dystrybucyjne i instalacje elektryczne
 • Sterowanie popytem na energię
 • Strategia zrównoważonego rozwoju energetycznego i regulacje prawne
 • Systemy fotowoltaiczne
 • Systemy, maszyny i urządzenia cieplno-przepływowe
 • Termomechanika w energetyce
 • Turbiny i silniki gazowe

SEMESTR 9:

 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 9 (przedmioty obieralne):

 • Bezpieczeństwo energetyki jądrowej
 • Eksploatacja źródeł wytwórczych w systemie el-en
 • Elektrownia jądrowa w systemie elektroenergetycznym
 • Gospodarka cieplna w przemyśle
 • Modelowanie procesów cieplnych
 • Ochrona radiologiczna w elektrowniach jądrowych
 • OZE w systemie energetycznym i systemy SCADA
 • Praca systemu elektroenergetycznego
 • Projektowanie i modelowanie efektywnych systemów OZE
 • Przemysłowe technologie gazowe
 • Systemy pomiarowe w energetyce
 • Systemy przesyłu oraz dystrybucji energii i diagnostyka urządzeń
 • Technologie energetyki odnawialnej i systemy energooszczędne
 • Użytkowanie i przetwarzanie energii
 • Wykorzystanie biomasy, biogazu, energii wody i geotermalnej i eksploatacja systemów OZE
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne
Praktyki i staże
 • możliwość odbywania zagranicznych praktyk oraz staży w ramach programu Erasmus+, EUNICE oraz IASTE (nieobowiązkowe) 

Kariera po studiach
 • praca zakresie projektowania, eksploatacji i sterowania elektrowniami jądrowymi i innymi instalacjami jądrowymi, a także klasycznej energetyki. 

 • możliwość kontynuowania kształcenia w Szkole Doktorskiej

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?

Jeżeli masz w sobie pasję i wizję wcielania w życie nowoczesnych rozwiązań inżynierskich oraz chcesz uczestniczyć w redukcji śladu węglowego w gospodarce, to ENERGETYKA JĄDROWA jest właśnie dla Ciebie

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.