Spis studiów podyplomowych
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
NazwaTermin rozpoczęcia składania dokumentówTermin zakończenia składania dokumentówData początkowaData końcowa
Planowanie przestrzenne - trendy, legislacja, nowe technologie

-

-

01.03.2024

28.02.2025

Inwestycje i projektowanie w ochronie zdrowia

03.06.2024

30.09.2024

01.10.2024

30.06.2025

 

 
WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ROBOTYKI I ELEKTROTECHNIKI
Aktualnie Wydział nie prowadzi studiów podyplomowych.

 

WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
NazwaTermin rozpoczęcia składania dokumentówTermin zakończenia składania dokumentówData początkowaData końcowa
Hurtownie danych i analiza danych

-

-

-

-

Inżynieria oprogramowania

-

-

01.10.2023

30.06.2024

Radiokomunikacja

-

-

-

Systemy baz danych

-

-

-

-

 

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I TRANSPORTU
NazwaTermin rozpoczęcia składania dokumentówTermin zakończenia składania dokumentówData początkowaData końcowa
Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i zagrożenia CBRNE

-

-

02.03.2024

28.02.2025

Inżynieria ruchu i planowanie transportu

03.06.2024

04.10.2024

18.10.2024

30.06.2025

Inżynieria pożarowa budynków

03.06.2024

30.09.2024

01.10.2024

30.09.2025

Inżynieria systemów zasilania wodorem

03.06.2024

30.09.2024

01.10.2024

31.07.2025

Nowoczesne budownictwo kolejowe

-

-

-

-

Nowoczesne systemy transportu szynowego

-

-

26.02.2024

28.02.2025

Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej

03.06.2024

30.09.2024

01.10.2024

30.09.2025

 
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI TECHNICZNEJ
Aktualnie Wydział nie prowadzi studiów podyplomowych.

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ
NazwaTermin rozpoczęcia składania dokumentówTermin zakończenia składania dokumentówData początkowaData końcowa
Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0

03.06.2024

15.10.2024

01.11.2024

31.07.2025

Nowoczesne techniki komputerowe w projektowaniu

03.06.2024

27.10.2024

01.11.2024

31.07.2025

Organizacja i zarządzanie produkcją

03.06.2024

16.09.2024

01.10.2024

30.09.2025

Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

03.06.2024

30.09.2024

01.10.2024

 31.07.2025

Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy

11.06.2024

30.09.2024

25.10.2024

30.09.2025

Zarządzanie jakością w teorii i praktyce

11.06.2024

10.09.2024

01.10.2024

30.09.2025

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI
NazwaTermin rozpoczęcia składania dokumentówTermin zakończenia składania dokumentówData początkowaData końcowa
Inżynieria wysokich napięć

             -

           -

          -

       -

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków

             -

           -

          -

       -

Energetyka jądrowa

             -

           -

14.10.2023

30.06.2024

Technologie bezwykopowe renowacji rurociągów

03.06.2024

30.09.2024

01.10.2024

30.09.2025

Transformacja sektora elektroenergetycznego

 

 

01.03.2024

28.02.2025

Smart Home - nowoczesne systemy sterowania inteligentnymi budynkami

03.06.2024

30.09.2024

01.10.2024

30.09.2025

Energia - fundament odporności infrastruktury krytycznej

03.06.2024

30.09.2024

01.10.2024

30.09.2025

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA
NazwaTermin rozpoczęcia składania dokumentówTermin zakończenia składania dokumentówData początkowaData końcowa
Bezpieczeństwo i higiena pracy

03.06.2024

30.09.2024

01.10.2024

30.06.2025

Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką

03.06.2024

30.09.2024

01.10.2024

30.09.2025

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu

03.06.2024

19.09.2024

01.10.2024

30.06.2026

Podyplomowe Studia Menedżerskie - Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem

03.06.2024

30.09.2024

01.10.2024

30.09.2025

Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne

-

-

-

-

Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem

-

-

-

-

Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi

03.06.2024

30.09.2024

01.10.2024

30.09.2025

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa – wdrażanie i raportowanie ESG

03.06.2024

30.09.2024

01.10.2024

30.09.2025

 

 WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
NazwaTermin rozpoczęcia składania dokumentówTermin zakończenia składania dokumentówData początkowaData końcowa
Projektowanie obiektów przemysłowych: od symulacji procesowej do modelu 3D

-

-

-

-