Politechnika Poznańska zaczyna współpracę z firmą Loxone Electronics GmbH

7 października 2021 roku, JM Rektor Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski oraz firma Loxone Electronics GmbH, mając na uwadze korzyści wynikające z wzajemnych relacji, podpisali umowę o współpracy.  

Ustalono, że współpraca będzie obejmowała działania w zakresie:

  • badań i rozwoju w obszarze układów sterowania instalacjami technologicznymi i odbiorami w budynkach oraz ich wpływu na efektywność energetyczną budynków,
  • badań i rozwoju w obszarze układów sterowania i ich integracji z systemami automatyki budynkowej oraz zarządzania w budynkach,
  • badań i rozwoju nad urządzeniami produkowanymi przez Loxone,
  • wzajemnego prezentowania i propagowania osiągnięć,
  • współdziałania dotyczącego zatrudniania absolwentów,
  • wykorzystania potencjału Loxone w realizacji procesu dydaktycznego studentów Politechniki Poznańskiej
  • wykorzystania potencjału Loxone do prowadzonych przez Politechnikę Poznańską prac naukowo-badawczych.

 

Wzajemna współpraca pozwoli obu stronom na podnoszenie kompetencji i zdobywanie nowej wiedzy oraz doświadczeń w przygotowaniu wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie smart home.

Firma Loxone jest renomowanym i znanym na rynku ogólnoświatowym producentem systemu smart home. Pomysł na stworzenie firmy zrodził się z pasji dwójki znajomych. Obecnie Loxone ma za sobą kilkanaście lat doświadczenia i intensywnego rozwoju, a jego pracownicy inspirują ekspertów otwartych na innowacje. Jedną z najbardziej pożądanych zmian jest sposób sterowania budynkiem w taki sposób, by zminimalizować zużycie energii elektrycznej, i zarządzać energią wyprodukowaną w domowych instalacjach fotowoltaicznych bez konieczności ingerencji użytkownika. Intensywny rozwój Loxone jest widoczny również na rynku polskim. Stwarza to szerokie możliwości zatrudnienia i rozwoju dla absolwentów Politechniki Poznańskiej.

W ramach współpracy firma Loxone wsparła studentów zainteresowanych tematyką smart home zrzeszonych w ramach Koła Naukowego Electronus, działającego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Dodatkowo firma Loxone zaprosiła pracowników Wydziału, zaangażowanych we współpracę z firmą, na szkolenie oraz dostarczyła materiały szkoleniowe i dydaktyczne, które będą wykorzystywane w procesie dydaktycznym.  

 

ZdjęcieZdjęcieZdjęcie

Zdjęcie

PL