Administracja

UCZELNIANA KOMISJA REKRUTACYJNA 
infolinia dla obywateli polskich
tel. 61 665 3548 
e-mail: rekrutacja@put.poznan.pl

 

Schemat organizacyjny Politechniki Poznańskiej znajduje się TUTAJ.

BIURO REKTORASEKRETARIAT REKTORA
  

DYREKTOR: mgr Krystyna DŁUGOSZ

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3639, 665 3625
e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3537, 61 833 3881
 

  
SEKRETARIAT KANCLERZASEKRETARIAT PROREKTORÓW
  

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3524

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3692

  
SEKRETARIAT KWESTORAKANCELARIA GŁÓWNA 
  

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3612, faks 61 665 3788

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3510

  
DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCHDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3619

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3538

  
DZIAŁ KSZTAŁCENIA I SPRAW STUDENCKICHZINTEGROWANE CENTRUM OBSŁUGI
  

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3640, 

dyplomy:  tel. 61 665 3504

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
tel. 61 665 2945

  
CENTRUM KARIER I PRAKTYKAKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
  

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
tel. 61 665 2010, e-mail: cpk@put.poznan.pl

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
tel. 61 665 2854

  
DZIAŁ INFORMACJI I PROMOCJI 

DZIAŁ DS. RÓWNOŚCI

BIURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

  

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3804, 61 665 3786

e-mail: dzial.promocji@put.poznan.pl

Dział Informacji i Promocji nie udziela informacji dot. spraw

studenckich (np. rekrutacja, zakwaterowanie, wydawanie 

legitymacji).

ul. Piotrowo 3, pok. 018 (poziom -1)

60-965 Poznań

tel. 61 665 2927; email: dzial.rownosci@put.poznan.pl

tel. 61 665 2958; email: bon@put.poznan.pl

  
DZIAŁ DS. UNIWERSYTETU EUROPEJSKIEGODZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

          ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań
          tel. +48 61 665 3887

          e-mail: eunice@put.poznan.pl

ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3544

e-mail: study@put.poznan.pl

  
SZKOŁA DOKTORSKACENTRUM JĘZYKÓW I KOMUNIKACJI 
  

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3963

ul. Piotrowo 3A, 61-138 Poznań
tel. 61 665 2491, faks 61 665 2793

  
CENTRUM KSZTAŁCENIA LOTNICZEGOCENTRUM SPORTU 
  

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań
tel. 61 665 2213

ul. Piotrowo 4, 61-138 Poznań
tel. 61 665 2517, faks 61 665 2517

  
BIBLIOTEKAWYDAWNICTWO
  

KIEROWNIK: mgr Małgorzata FURGAŁ

ul. Piotrowo 2, 61-138 Poznań
tel. 61 665 3668, faks 61 665 3615

ul. Piotrowo 1, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3516

  
UCZELNIANE CENTRUM KULTURYRADIO AFERA
  

ul. Jana Pawła II 28 (DS 1), 61-131 Poznań
tel. 61 665 2569

ul. Świętego Rocha 11A, 60-965 Poznań
tel. 61 665 2447

  
CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIICENTRUM WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3794

ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań
tel. 61 647 5845

  
DZIAŁ DS. BADAŃ I PROJEKTÓW (R2N)DZIAŁ DS. ROZWOJU
  

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. (61) 647 5810
tel. (61) 665 3778

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
tel. 61 224 4012

  
DZIAŁ ROZWOJU OPROGRAMOWANIADZIAŁ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO
  

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3680

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3979

  
DZIAŁ OBSŁUGI I EKSPLOATACJIDZIAŁ EKSPLOATACJI I REMONTÓW
  

ul. Piotrowo 3A, 61-138 Poznań
tel. 61 647 5900

ul. Kórnicka 5 (DS nr 3), 61-132 Poznań,
tel. 61 665 2500

  
DZIAŁ ANALIZ I PROGNOZDZIAŁ MIENIA
  

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań 
tel. 61 665 2038

ul. Piotrowo 5 (bud. A-13 , pokój 22), 60-965 Poznań
tel. 61 665 3515, 61 665 2691

  
DZIAŁ GOSPODARCZY

 

  

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3505, faks. 61 665 3551

 

  
DZIAŁ FINANSOWYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
  

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3703

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3703

  
DZIAŁ SOCJALNYKAMPUS KĄKOLEWO
  

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3678

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3540

  
DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWAINSPEKTOR OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
  

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3712, faks 61 66 53734

ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 2434
tel. 61 665 2904

  
STANOWISKO DS. AUDYTUSTANOWISKO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
  

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3761, faks 61 665 3736

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3631

  
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCHMIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM PERSONALIZACJI LEGITYMACJI STUDENCKIEJ 
  

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań 
tel. 61 665 3629, faks 61 665 3728

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3769

  
DZIAŁ DS. INWESTYCJIINSPEKTORAT BHP
  

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3967

ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 2434,61 665 2496
faks 61 665 2496

  
ARCHIWUMOŚRODKI WYPOCZYNKOWE
  

ul. św. Rocha 11, 61-142 Poznań
tel. 61 665 2859, faks 61 665 2860

Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku
78-100 Kołobrzeg, ul. Obrońców Westerplatte 38
tel./faks. 94 352 4608


Ośrodek Plenerowo-Rekreacyjny w Tucznie
62-007 Biskupice Wlkp., gmina Pobiedziska,
tel. 61 815 6585

  
OSIEDLE STUDENCKIEDOMY STUDENCKIE

tel. 61 647 5925

Dom Studencki nr 1, ul. Jana Pawła II 28
tel. 61 665 2506

Dom Studencki nr 2, ul. Jana Pawła II 26
tel. 61 665 2516

Dom Studencki nr 3, ul. Kórnicka 5
tel. 61 665 2526

Dom Studencki nr 4, ul. Kórnicka 3
tel. 61 665 2531

Dom Studencki nr 5, ul. św. Rocha 11A
tel. 61 66 2594

Dom Studencki nr 6, ul. św. Rocha 11B
tel. 61 665 2578

  

 

 

PL