Oferty pracy

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNYMI OFERTAMI PRACY

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA:

 

 • Post-DOC - OPUS project - Mathematical modeling, analysis of dynamic properties, and fabrication of thermally-sprayed ceramic-metallic bulk composite materials - szczegóły oferty
 • Post-doc_Bioactive membranes as tools in microplastic pollution count in the process of environmental samples analysis_PL - szczegóły oferty
 • Post-doc_Bioactive membranes as tools in microplastic pollution count in the process of environmental samples analysis_EN - szczegóły oferty
 • SPECJALISTA ds. ROZWOJU SYSTEMU EOD - Dział Zintegrowanego Systemu Informatycznego - szczegóły oferty
 • SPECJALISTA ds. TECHNICZNYCH W ZAKRESIE BMS - Dział Obsługi i Eksploatacji - szczegóły oferty
 • STANOWISKO ds. WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW - HELPDESK - Dział Obsługi i Eksploatacji - szczegóły oferty
 • Post-doc position in the research project Molecular freeze dance - tracking the spatial orientation of molecules in biomimetic cell membranes - szczegóły oferty
 • Webmaster - Dział Obsługi i Eksploatacji - szczegóły oferty
 • SPECJALISTA / INSPEKTOR W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - Dział Eksploatacji i Remontów - szczegóły oferty
 • SPECJALISTA / INSPEKTOR W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH - Dział Eksploatacji i Remontów - szczegóły oferty
 • PostDoc position in Robotics Perception for Legged Robots - projekt INTENTION  - szczegóły oferty
 • SPECJALISTA ds. KSIĘGOWYCH - Kwestura - szczegóły oferty
 • SPECJALISTA ds. WSPÓŁPRACY Z BIZNESEM - Centrum Transferu Technologii - szczegóły oferty
 • INSTALATOR INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ - Dział Obsługi i Eksploatacji - szczegóły oferty 
 • REFERENT/ SPECJALISTA ds. ROZWOJU OPROGRAMOWANIA - Dział Rozwoju Oprogramowania - szczegóły oferty

 


 

Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji:

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej–Curie 5, 60-965 Poznań, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.
 2. Inspektorem danych osobowych jest Piotr Otomański, e-mail: iod@put.poznan.pl.
 3. Państwa dane pozyskane poprzez złożenie kwestionariusza osobowego będziemy przetwarzać na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Państwa ponad zakres wskazany w kwestionariuszu osobowym przetwarzane będą na podstawie dobrowolnie i świadomie wyrażonej zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.  
 4. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym; mogą jednak zostać udostępnione organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres prowadzonej rekrutacji i 3 miesiące po jej zakończeniu.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania a gdy ma to zastosowanie – również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
 9. W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.