Regulaminy

Aktualne regulaminy i ustawy.

Regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia

Regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwała Nr 42/2020-2024 z dnia 31 maja 2021 r. - Regulamin wchodzi w życie od roku akademickiego 2021/2022

 

Regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich

Regulamin studiów 1. i 2.stopnia oraz jednolitych magisterskich uchwalony przez Senat Akademicki PP Uchwałą Nr 154/2016-2020 z 24.04.2019  - Regulamin wchodzi w życie od roku akademickiego 2019/2020.
 

Regulamin przyznawania medalu Wyróżniającemu się Absolwentowi Politechniki Poznańskiej

Regulamin przyznawania medalu "Wyróżniającemu się Absolwentowi Politechniki Poznańskiej:
Uchwała Nr 114 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania medalu Wyróżniającemu się Absolwentowi Politechniki Poznańskiej
Regulamin przyznawania medalu Wyróżniającemu się Absolwentowi Politechniki Poznańskiej - w pliku znajdują się informacje dotyczące zasad przyznawania medalu
Wniosek o przyznanie medalu
 

Regulamin sporządzania i ogłaszania list rankingowych najlepszych absolwentów

Regulamin sporządzania i ogłaszania list rankingowych najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Poznańskiej, którzy mogą ubiegać się umorzenie pożyczki i kredytu studenckiego Zarządzenie Nr 10 z dnia 19 czerwca 2019 r.
Zarządzenie Nr 10 - załącznik nr 1 - Regulamin sporządzania i ogłaszania list rankingowych najlepszych absolwentów Politechniki Poznańskiej, którzy mogą ubiegać się o umorzenie kredytu studenckiego
Zarządzenie Nr 10 - załącznik nr 2 - Kalkulator do wyliczania liczby uprawnionych absolwentów 

Regulamin Osiedla Studenckiego

Zarządzenie Nr 32 z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Osiedla Studenckiego Politechniki Poznańskiej.

Zarządzenie Nr 32 - 2013
Regulamin Osiedla Studenckiego Politechniki Poznańskiej

Regulamin studiów doktoranckich

Regulamin studiów doktoranckich
Wersja obowiązująca od roku akademickiego 2014/2015.

Regulamin studiów doktoranckich ze zmianami uchwalonymi przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej uchwałą Nr 96 z dnia 7 maja 2014 r.
zawiera załącznik do Uchwały Nr 96 - Karta obiegowa doktoranta
Wersja obowiązująca od roku akademickiego 2017/2018.
Uchwała Nr 33/2016-2020 z dnia 29 marca 2017 r.
Wzór rocznego sprawozdania z przebiegu pracy naukowej
 

Regulamin studiów podyplomowych

Regulamin studiów podyplomowych uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 189 z dnia 25 września 2019 r.

Regulamin studiów podyplomowych

Wniosek o powołanie lub kolejną edycję studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych

Karta efektów uczenia

Karta opisu modułu kształcenia

Preliminarz

Metryczka

Wniosek o nadanie numeru albumu

Podanie

Decyzja o wynikach kwalifikacji

Umowa

Karta słuchacza

Protokół

Potwierdzenie odbioru świadectwa

Decyzja o skreśleniu

Decyzja o wznowieniu

Wniosek o wystawienie świadectw

NOWY REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku Uczestnicy studiów podyplomowych rozpoczętych przed tą datą, kończą studia wg zasad obowiązujących w chwili podjęcia studiów.

Poniżej zamieszczone są wzory dokumentów, które należy wypełnić w celu powołania nowych studiów podyplomowych lub wznowienia ich kolejnych edycji. W przypadku programu kształcenia studiów, wymagane jest aby dokument ten został przygotowany zarówno w polskiej jak i angielskiej wersji.

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia elektronicznej formy dokumentowania przebiegu studiów

Zarządzenie Nr 39 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznej formy dokumentowania przebiegu studiów za pomocą systemu eProto

Załączniki:

Preliminarz37.72 KB
Metryczka47.04 KB
Podanie44.92 KB
Umowa51.24 KB
Protokół42.74 KB