Publikacje i patenty

Publikacje naszych pracowników są często cytowane. Dane z bazy Instytutu Informacji Naukowej z Filadelfii (ISI) zagregowane w postaci indeksu Hirscha w  roku 2015 lokowały Politechnikę Poznańską na wysokim 12. miejscu w Polsce (2. wśród uczelni technicznych).
Politechnika Poznańska została uhonorowana nagrodą ELSEVIER Research Impact Leaders 2016 w kategorii Medical Sciences, przyznaną przez Elsevier szkołom wyższym, których publikacje miały największy wpływ na postrzeganie polskiej nauki w świecie. Politechnika Poznańska otrzymała nagrodę w kategorii Medical Sciences za badania i publikacje w zakresie inżynierii biomedycznej.