Data dodania

System Informacji Naukowej

System Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej (SIN PP) został wdrożony w 2016 roku. Jego zadaniem jest upowszechnianie wyników działalności naukowej pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Poznańskiej, w tym bieżące dokumentowanie oraz archiwizowanie dorobku piśmienniczego i wydawniczego.

Najważniejsze funkcjonalności SIN to przede wszystkim raportowanie na podstawie gromadzonych danych, zarówno na potrzeby Władz Uczelni i jej jednostek organizacyjnych, jak i na potrzeby indywidualnych pracowników naukowych, tworzenie aktualnych statystyk oraz umożliwienie pobierania wykazów publikacji (np. w ramach wydziału czy publikacji konkretnego autora) w postaci plików XLS pozwalających na dalszą analizę danych w arkuszu kalkulacyjnym. Najbliższe plany rozwoju SIN PP obejmują implementację wsparcia importu i eksportu danych w popularnych formatach danych bibliograficznych, takich jak np. RIS czy BIBTeX.

SIN PP docelowo ma stać się jednym centralnym systemem typu CRIS dla Uczelni, zastępując dotychczas używane systemy i narzędzia, platformą prezentującą cały dorobek naukowy Uczelni (także rejestrując patenty czy projekty realizowane w PP).

PL