Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej

Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej została powołana w 2000 roku przez wiodące poznańskie przedsiębiorstwa.

Od tej chwili Fundacja nieprzerwanie prowadzi działalność nakierowaną na realizację swoich celów statutowych, którymi są:

  1. Upowszechnianie w kraju i za granicą działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Politechniki Poznańskiej.
  2. Wspieranie finansowe i organizacyjne Politechniki Poznańskiej.
  3. Pomoc finansowa i organizacyjna w działaniach inwestycyjnych Politechniki Poznańskiej.
  4. Prowadzenie działań w obszarze kształcenia ustawicznego przybliżającego społeczeństwu najnowsze osiągnięcia naukowo-techniczne i technologiczne oraz organizacyjne. 
  5. Prowadzenie akcji informacyjnej o celach Fundacji. 

Dla realizacji powyższych celów Fundacja współpracuje z zainteresowanymi firmami i organizacjami oraz jest partnerem w projektach instytucji samorządowych. W ramach kształcenia ustawicznego Fundacja prowadzi kursy oraz szkolenia specjalistyczne. Fundacja jest także organizatorem i współorganizatorem konferencji o charakterze naukowym i naukowo-biznesowym.

Kontakt: 

fundacjapp@put.poznan.pl