Stypendia naukowe

Nabór doktoranta - stypendysty (stypendium doktorskie) - Wydział Technologii Chemicznej / doctoral student - doctoral scholarship - Faculty of Chemical Technology

Nabór stypendysty w projekcie OPUS na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji - Instytut Radiokomunikacji

Nabór doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Nabór doktoranta-stypendysty w projekcie SONATA BIS na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Research scholarship for PhD candidate in envirnomental biotechnology

Nabór doktoranta-stypendysty w projekcie SONATA BIS na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Nabór stypendysty w projekcie SONATA na Wydziale Technologii Chemicznej (student)

Nabór stypendysty w projekcie SONATA na Wydziale Technologii Chemicznej (doktorant)

Nabór stypendysty w projekcie SONATA na Wydziale Inżynierii Mechanicznej (student)

WYNIKI NABORÓW 2024

Nabór stypendysty w projekcie OPUS na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji - Instytut Radiokomunikacji

Nabór stypendystów w projekcie OPUS na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji (6 stanowisk) 

Nabór studenta w projekcie OPUS na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu 

Nabór studenta w projekcie OPUS w Łódzkim Instytucie Technologicznym - decyzją Komisji Rekrutacyjnej stypendium otrzymał pan Patryk Szreter.

WYNIKI NABORÓW 2023

Nabór studenta w projekcie OPUS na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu (stanowisko 2/2) - nabór rozstrzygnięty bez wyłonienia kandydata.

Nabór doktoranta w projekcie OPUS na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu (stanowisko 1/2)

Nabór studenta/doktoranta w projekcie CHIST-ERA na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji (Instytut Radiokomunikacji) 

Nabór studenta/doktoranta na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji (Instytut Radiokomunikacji)

Nabór - studenta/doktoranta - Instytut Radiokomunikacji (Wydział Informatyki i Telekomunikacji) 

Student scholarship offer in NSC project at Faculty of Chemical Technology

Nabór - Stypendysta(ka) - SONATA NCN - Wydział Technologii Chemicznej 

Nabór studenta - SONATA NCN - Wydział Inżynierii Mechanicznej 

PhD offer in OPUS (NCN) - rekrutacja zakończona - wyłoniono stypendystę - Kacper Tokarek

Nabór doktoranta - stypendysty w projekcie SONATA na Wydziale Technologii Chemicznej 

Nabór studenta/doktoranta - stypendysty w projekcie OPUS na Wydziale Technologii Chemicznej 

Nabór studenta-stypendysty w projekcie OPUS LAP na Wydziale Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki 

PhD Student – Stipend - Faculty of Materials Engineering and Technical Physics

Nabór doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS na Wydziale Technologii Chemicznej

WYNIKI NABORÓW 2023

Stypendysta- student/doktorant - Wydział Informatyki i Telekomunikacji (Scholarship holder - student/doctoral student - Faculty of Computing and Telecommunications)

PhD Student – Stipend - Faculty of Materials Engineering and Technical Physics - nie wyłoniono stypendysty (no scholarship holder selected)

Scholarship for PhD student offer in NSC project at Faculty of Materials Engineering and Technical Physics

Nabór studenta-stypendysty w projekcie SONATA na Wydziale Inżynierii Mechanicznej

Student scholarship offer in NSC project at Faculty of Chemical Technology

Nabór studenta-stypendysty w projekcie SONATA na Wydziale Inżynierii Mechanicznej

Nabór doktoranta-stypendysty w projekcie SONATA na Wydziale Inżynierii Mechanicznej

Nabór studenta/doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu

WYNIKI NABORÓW 2022

Nabór doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Nabór stypendystów w projekcie OPUS na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji (3 stanowiska)

Student scholarship offer in NSC project at Faculty of Chemical Technology

Student scholarship offer in NSC project at Faculty of Chemical Technology (2 positions)

Doctoral scholarship offer in NSC project at Faculty of Chemical Technology

Nabór stypendysty-doktoranta w projekcie OPUS na Wydziale Inżynierii Mechanicznej

Nabór stypendysty w projekcie POLONEZ BIS na Wydziale Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Nabór stypendysty w projekcie OPUS na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji

Nabór stypendysty w projekcie OPUS na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji

Doctoral scholarship offer in NSC project at Faculty of Chemical Technology

Nabór studenta-stypendysty w projekcie OPUS - Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Nabór stypendysty w projekcie OPUS – ST - Wydziału Technologii Chemicznej

Nabór doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS - Wydział Technologii Chemicznej

Doctoral scholarship offer in NSC project at Faculty of Chemical Technology

Doctoral scholarship in OPUS project at Faculty of Chemical Technology - the recruitment procedure was closed without selecting any candidate.

PhD student position in BioMINE project

PhD student position in BioMINE project

Nabór studenta-stypendysty w projekcie OPUS na Wydziale Technologii Chemicznej

Oferta stypendium naukowego w projekcie OPUS na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji

Oferta stypendium naukowego w projekcie OPUS na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu

Nabór studenta-stypendysty na Wydziale Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

WYNIKI NABORÓW 2021

Nabór doktoranta-stypendysty na Wydziale Technologii Chemicznej

Oferta stypendium naukowego w projekcie OPUS na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu

Nabór doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS na Wydziale Technologii Chemicznej

Oferta studenckiego stypendium naukowego na Wydziale Technologii Chemicznej

Oferta stypendium dla studentów w ramach projektu OPUS realizowanego na Wydziale Technologii Chemicznej

Ogłoszenie o konkursie na doktoranta-stypendystę w projekcie SONATA BIS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki na lata 2021-2024

Nabór na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach projektu OPUS - Wydział Technologii Chemicznej

Nabór na stanowisko studenta-stypendysty w projekcie OPUS Wydział Technologii Chemicznej

Nabór na stypendium doktoranckie w projekcie PRELUDIUM BIS - Wydział Informatyki i Telekomunikacji - W toku postępowania rekrutacyjnego stypendium doktoranckie zostało przyznane Panu mgr inż. Markowi Justynie.

Oferta studenckiego stypendium naukowego na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji

PhD student position at Faculty of Materials Engineering and Technical Physics

Nabór na stanowisko studenta-stypendysty na Wydziale Technologii Chemicznej - proposition of Master Student stipend in the Power Sources Group

Nabór na stanowisko studenta-stypendysty na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki

Nabór na stanowisko studenta-stypendysty na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki

WYNIKI NABORÓW 2020

Nabór na stanowisko doktoranta-stypendysty na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu

Nabór na stanowisko studenta-stypendysty na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji

Nabór na stanowisko studenta-stypendysty na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki

Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w ramach projektu NCN OPUS 19-ST

Nabór doktoranta - stypendysty w ramach projektu SONATA 14 - ST na Wydziale Technologii Chemicznej

Nabór na stanowisko Doktoranta-Stypendysty w projekcie pt. Systemy wspomagania decyzji odpowiadające wyzwaniom nowych czasów

PhD student position in the project "A novel concept of sustainable capacitor based on carbon-ion technology - CARBionCAP"

Nabór doktoranta na stanowisko stypendysty w projekcie IdeaLab NCN - Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Nabór doktoranta na stanowisko stypendysty w projekcie IdeaLab NCN - Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Nabór na stanowisko stypendysty-doktoranta na Wydziale Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Nabór studenta na stanowisko stypendysty-studenta na Wydziale Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Nabór studenta na stanowisko stypendysty w projekcie OPUS – ST na Wydziale Technologii Chemicznej

Nabór studenta na stanowisko stypendysty w projekcie OPUS finansowanym przez NCN

Nabór doktoranta-stypendysty w ramach projektu SONATA 14-ST na Wydziale Technologii Chemicznej

Expression of Interest - Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships

Nabór stypendysty-doktoranta w ramach projektu OPUS – ST na Wydziale Technologii Chemicznej

Nabór stypendysty-doktoranta w ramach projektu OPUS – ST na Wydziale Technologii Chemicznej

Stypendium studenckie w projekcie OPUS finansowanym przez NCN

Stypendium studenckie w projekcie OPUS finansowanym przez NCN

Konkurs na stypendium doktoranckie w ramach projektu PRELUDIUM BIS - W toku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Doktoranta-uczestnika Szkoły Doktorskiej wybrany został pan mgr inż. Jan Raczyński.

The competition for doctoral scholarship project PRELUDIUM BIS - As a result of the recruitment process, Mr. Jan Raczyński, M.Sc., was chosen for the position of PhD student.

Nabór stypendysty w konkursie SONATA NCN 

Nabór stypendysty w projekcie NCN pt. "Opracowanie frakcjalnych modeli ośrodków ciągłych"

Nabór studenta-stypendysty w projekcie "A novel concept of sustainable capacitor based on carbon-ion technology - CARBionCAP"

Nabór doktoranta-stypendysty w projekcie "A novel concept of sustainable capacitor based on carbon-ion technology - CARBionCAP"

Zakończenie naboru stypendystów w projekcie NCN OPUS "Ciecze jonowe jako auksyny"

Zakończenie naboru stypendysty w projekcie NCN OPUS "Komunikacja bezprzewodowa pomiędzy pojazdami w konwoju z wykorzystaniem bogatej informacji kontekstowej i dynamicznego dostępu do widma"

Nabór stypendystów w projekcie OPUS 13 Ciecze jonowe pochodzenia naturalnego jako auksyny

Proposition of Master Student stipend in the Power Sources Group

Nabór stypendysty w projekcie Sonata 13 - Badanie sterowania adaptacyjnego dla elektroaktywnych polimerów - przedłużenie naboru

Oferta stypendium doktoranckiego w ramach projektu PRELUDIUM BIS - Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Archiwum 2019

Archiwum 2018

Archiwum 2017

Załącznik