Rady dyscyplin

Rady Dyscyplin Politechniki Poznańskiej

 

  1. Rada Dyscypliny Architektura i Urbanistyka

https://architektura.put.poznan.pl/rada-dyscypliny/sklad

przewodnicząca: dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. PP, ewa.pruszewicz-sipinska@put.poznan.pl

 

  1. Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

http://www.fee.put.poznan.pl/index.php/rada-dysc/sklad-rady-dyscypliny

przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wojciech Szeląg, wojciech.szelag@put.poznan.pl

 

  1. Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

https://cat.put.poznan.pl/pl/o-wydziale/rada-dyscypliny

przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz, andrzej.jaszkiewicz@put.poznan.pl

 

  1. Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport

https://sites.google.com/view/fcte-put-poznan-pl/o-wydziale/rada-dyscypliny

przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jacek Pielecha, jacek.pielecha@put.poznan.pl

 

  1. Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa i Fizyka Techniczna

https://phys.put.poznan.pl/rada-dyscypliny/sklad

przewodniczący: dr hab. Mirosław Szybowicz, prof. PP, miroslaw.szybowicz@put.poznan.pl

 

  1. Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

https://www.dmef.put.poznan.pl/wim/sklad-rady-dyscypliny-0

przewodniczący: dr hab. inż. Olaf Ciszak, olaf.ciszak@put.poznan.pl

 

  1. Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska i Energetyki

https://isie.put.poznan.pl/rada-dyscypliny/sklad

przewodniczący: prof. dr hab. inż. Zbigniew Nadolny, zbigniew.nadolny@put.poznan.pl

 

  1. Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

https://www.fem.put.poznan.pl/rada-dyscypliny/sklad

przewodnicząca: dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP, hanna.wlodarkiewicz-klimek@put.poznan.pl

 

  1. Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne

https://www.fct.put.poznan.pl/rada-dyscypliny-sklad

przewodnicząca: prof. dr hab. inż. Ewa Kaczorek, ewa.kaczorek@put.poznan.pl