#PUTScience4everyone

 

Politechnika Poznańska przedstawia naukowców i ich grupy badawcze poprzez badania prowadzone w naszych laboratoriach. Cykl krótkich filmów ma na celu przybliżenie działań realizowanych przez pracowników oraz wyjaśnienie, czym się zajmują i jak ich praca wpływa na życie każdego z nas.

 


JEŚLI ODKRYJE SIĘ NIEŚMIERTELNOŚĆ...

 

Projekt „Jeśli odkryje się nieśmiertelność...”, to spektrum szczegółowych badań nad systemami magazynowania i konwersji energii. W obszarze naszych zainteresowań są zarówno technologie funkcjonujące już na rynku (np. ogniwa Li-ion), dla których próbujemy określić przyczyny starzenia, jak i nowatorskie rozwiązania, które cechują się lepszymi właściwościami użytkowymi. Jednakże naszym nadrzędnym celem i motywacją jest dostarczenie naukowego dowodu na to, że „niemożliwe nie istnieje”.

 

 

 


AUTOMEDPRINT

 

Zespół profesora Filipa Górskiego z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Ich projekt "AutoMedPrint". Cel Projektu: budowa prototypu systemu umożliwiającego automatyczne zaprojektowane zindywidualizowanego wyrobu (protezy lub ortezy kończyn) na podstawie bezkontaktowego skanu 3D pacjenta i wytworzone wyrobu technologią druku 3D.

 

 


 

OGRZEWANE MEBLE DREWNIANE

Projekt „Opracowanie technologii wytwarzania mebli drewnianych z funkcją grzania z wykorzystaniem technologii cienkowarstwowych”

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania mebli drewnianych lub drewnopochodnych z funkcją grzania. Technologia jest odpowiedzią na potrzebę podniesienia komfortu termicznego podczas korzystania z ogródków restauracyjnych, ławek w parku czy ław kościelnych. Wykorzystując technologię cienkowarstwową, możliwe jest wykonanie mebli drewnianych lub drewnopochodnych z funkcją grzania, bez ingerencji w walory estetyczne mebla, co jest niemożliwe wykorzystując tradycyjne elementy grzewcze.