Wyjazdy pracowników do krajów programu

03.04.2024

REKRUTACJA NA WYJAZDY PRACOWNIKÓW W RAMACH PROJEKTU KA 131 

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+ informuje o uruchomieniu rekrutacji na wyjazdy dla pracowników naszej Uczelni w ramach Programu Erasmus+ KA 131.

Formularze zgłoszeniowe oraz skan Mobility Agreement podpisany przez wszystkie strony (tj. pracownika zainteresowanego wyjazdem, jego przełożonego na PP oraz osobę kontaktową  w instytucji przyjmującej) w ramach rekrutacji będą składane wyłącznie drogą elektroniczną, w systemie EOD.

Dokumenty powinny być złożone przez pracownika zainteresowanego wyjazdem w systemie EOD oraz zatwierdzone przez jego bezpośredniego przełożonego do dnia 12 maja 2024 roku.

Dokumenty niekompletne lub/i niezatwierdzone przez przełożonego do dnia 12 maja 2024 roku nie będą rozpatrywane. Prosimy o korzystanie z najnowszych wersji dokumentów. W przypadku użycia nieaktualnego formularza, wniosek zostanie przekazany do korekty.

 

Po złożeniu dokumentów i przyznaniu dofinansowania na wyjazd do danego ośrodka nie ma możliwości zmiany instytucji przyjmującej. Jednakże możliwa jest zmiana dat mobilności w ramach podanego terminu realizacji wyjazdów.

Każdy pracownik, w ramach rekrutacji, może złożyć maksymalnie 1 wniosek.

Najpóźniej 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem należy złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej wniosek na wyjazd służbowy za granicę.

Wyjazdy można będzie zrealizować w terminie od 1 lipca 2024 do 28 lutego 2025 roku.

Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 2 dni do 2 miesięcy (minimalny czas trwania liczony jest bez dni podróży).
Politechnika Poznańska przyznaje dofinansowanie maksymalnie na 5 dni roboczych mobilności (następujących po sobie), przy czym można doliczyć 2 dni na podróż.

W przypadku wyjazdów krótszych niż 5 dni roboczych, dofinansowanie zostanie przyznane proporcjonalnie do okresu pobytu.

 

Dofinansowane będą tylko mobilności zadeklarowane od poniedziałku do piątku z wyjątkiem uzasadnionych przypadków.
Podstawą rozliczenia dofinansowania wyjazdu jest okres pobytu w ośrodku zagranicznym określany z dokładnością do jednego dnia, zgodnie z zaświadczeniem o pobycie wydanym przez instytucję goszczącą.

 

Stawki obowiązujące w projekcie KA 131:

 

 

 

grupa

kraje

dzienna wartość stypendium w Euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni

I

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

180,00

II

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy

160,00

III

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

140,00

 

Lista podpisanych umów bilateralnych dostępna jest na stronie: https://www.put.poznan.pl/umowy-w-ramach-programu-erasmus

 

Pracownikom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności przysługuje dodatkowe finansowanie na wyjazd. Pracownik powinien przed wyjazdem złożyć dodatkowy wniosek, w którym deklaruje dodatkowe koszty, a po powrocie dostarczy dowody finansowe potwierdzające poniesienie tych kosztów (zwrot za poniesione koszty rzeczywiste).

 

Erasmus Code Politechniki Poznańskiej: PL POZNAN02