Wyjazdy w celach szkoleniowych

STAFF MOBILITY FOR TRAINING (STT)
Wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, udziału w szkoleniach itp. dla pracowników dydaktycznych oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 

Celem wyjazdu jest doskonalenie swoich umiejętności, wymiana doświadczeń, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, wizytach studyjnych, itp.).
W trakcie pobytu pracownik uczestniczy w szkoleniu zorganizowanym dla większej liczby odbiorców lub w tzw. "job shadowing" - obserwowaniu pracy pracownika uczelni zagranicznej lub przedsiębiorstwa, który ma podobny zakres pracy i obowiązków.

 

Program szkolenia, uzgodniony przez wszystkie strony i zapisany w Mobility Agreement for Training, musi być zdefiniowany na każdy dzień szkolenia.

 

W przypadku wyjazdów szkoleniowych do uczelni, uprawnione są jedynie wyjazdy do tych ośrodków, które posiadają kartę ECHE.
W przypadku, gdy wyjazd ma być zrealizowany w zagranicznym przedsiębiorstwie, nie jest wymagana umowa bilateralna między Politechniką Poznańską, a tą instytucją.

 

Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 2 dni do 2 miesięcy (minimalny czas trwania liczony jest bez dni podróży).
Politechnika Poznańska przyznaje dofinansowanie maksymalnie na 5 dni roboczych szkolenia (następujących po sobie), przy czym można doliczyć 2 dni na podróż.
W przypadku wyjazdów krótszych niż 5 dni roboczych, dofinansowanie zostanie przyznane proporcjonalnie do okresu pobytu.
Podstawą rozliczenia dofinansowania wyjazdu jest okres pobytu w ośrodku zagranicznym określany z dokładnością do jednego dnia, zgodnie z zaświadczeniem o pobycie wydanym przez instytucję goszczącą.

 

Erasmus Code Politechniki Poznańskiej: PL POZNAN02