Rekrutacja krok po kroku (II st.)

KROK PIERWSZY

Zapoznaj się z ofertą edukacyjną, wymaganiami na drugi stopień,  uchwałami dotyczącymi rekrutacjiharmonogramem rekrutacji oraz informacją o opłacie rekrutacyjnej.


KROK DRUGI

Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym:

  • podaj swoje dane osobowe (istnieje możliwość rejestracji przez aplikację mObywatel) oraz dane edukacyjne,
  • ustal preferowaną kolejność kierunków, na które ubiegasz się o przyjęcie, zwróć uwagę na język, w którym prowadzone są studia. Kandydat jest kwalifikowany tylko na jeden kierunek – ten, który znajduje się najwyżej na indywidualnej liście preferencji,
  • wgraj zdjęcie do systemu rekrutacyjnego. Zdjęcie musi być aktualne i zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu (nowych) dowodów osobistych. Powinno zostać wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość i odwzorowywać naturalny kolor skóry. Na zdjęciu nie może być nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie. Wykadrowane zdjęcie powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała około 70 – 80% fotografii, pokazując wyraźnie oczy i przedstawianą osobę w pozycji frontalnej (en face). Minimalna rozdzielczość zdjęcia: 236 x 295 pikseli. Skorzystaj z programu photoAiD i zrób zdjęcie, które można wgrać do systemu rekrutacyjnego.

KROK TRZECI

Opłata rekrutacyjna – dla każdego Kandydata generowany jest indywidualny numer konta bankowego, na które musi uiścić opłatę. Kandydat wnosi jedną opłatę rekrutacyjną (bez względu na liczbę wybranych kierunków). W przypadku kierunków dla których obowiązują różne opłaty, należy wybrać opłatę wyższą. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Płatności możesz dokonać na dwa sposoby:

a) z wykorzystaniem płatności on-line (zalecana forma),

b) przelewem.


KROK CZWARTY

Zapoznaj się z komunikatem dotyczącym rekrutacji na studia drugiego stopnia.


KROK PIĄTY

Weryfikacja danych –  przed zakończeniem terminu rejestracji sprawdź, czy w systemie rekrutacyjnym pojawiła się wpłacona kwota oraz czy wprowadzone dane są kompletne.


KROK SZÓSTY

Egzamin wstępny (rozmowa lub test kwalifikacyjny) – obejmuje sprawdzenie uzyskania przez Kandydata efektów uczenia się wymaganych do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów.


KROK SIÓDMY

Ogłoszenie wyników –  zaloguj się do systemu rekrutacyjnego i sprawdź wyniki kwalifikacji.

Status ZAKWALIFIKOWANY – oznacza, że Kandydat zostanie przyjęty.

W przypadku kwalifikacji na kierunek z niższej preferencji, nadal ma szansę zostać przyjętym na kierunek z wyższej preferencji (na którym ma status rezerwowy). Przyjęcie to może nastąpić wówczas, gdy zwolnią się tam miejsca.

Status REZERWOWY – oznacza, że Kandydat nadal ma szansę być przyjętym na ten kierunek. Przyjęcie to może nastąpić wówczas, gdy zwolnią się tam miejsca.

Status NIEZAKWALIFIKOWANY – oznacza, że Kandydat nie jest brany pod uwagę przy przyjęciu na ten kierunek.


KROK ÓSMY

Listy przyjętych na studia są publikowane w systemie rekrutacyjnym.

Zaloguj się do systemu rekrutacyjnego i odbierz decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia.


KROK DZIEWIĄTY

Dokonaj opłaty za legitymację studencką (nie dotyczy osób, które już posiadają legitymację Politechniki Poznańskiej).


KROK DZIESIĄTY

Po rozpoczęciu studiów udaj się do właściwego dziekanatu w celu załatwienia formalności.


WARTO WIEDZIEĆ

Kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów, ale ma prawo wskazać kilka kierunków, określając preferowaną kolejność, w jakiej gotów jest podjąć studia. Kandydat kwalifikowany jest na studia z zachowaniem preferencji kierunków.

W Politechnice Poznańskiej studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

W razie wątpliwości lub pytań Kandydat może skontaktować się z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną poprzez moduł wiadomości znajdujący się w systemie rekrutacyjnym lub mailowo rekrutacja@put.poznan.pl

Dla osób niepełnosprawnych tworzy się dodatkowy 2% limit miejsc (ale nie mniej niż 2 miejsca) na poszczególnych kierunkach studiów. Więcej informacji dla osób niepełnosprawnych.

W przypadku potrzeby skorzystania przez Kandydatów z różnymi trudnościami (np. niepełnosprawność) z pomocy podczas rekrutacji na studia proszę skontaktować się z Biurem ds. Równości.