Zdjęcie

Zdjęcie musi być zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu nowych dowodów osobistych. Dokładny opis wymagań znajduje się w  Portalu Gov.pl.

Najważniejsze wymagania:

  • zdjęcie powinno być aktualne (nie starsze niż 6 miesięcy),
  • na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie,
  • zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków,
  • twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia,
  • twarz musi być skierowana prosto w obiektyw aparatu,
  • tło powinno być białe, oświetlone jednolicie, pozbawione cieni i elementów ozdobnych,
  • zdjęcie musi być ostre, z naturalnym kontrastem.

Minimalna rozdzielczość zdjęcia: 236 x 295 pikseli

Wspierany format zdjęcia: JPG / PNG / TIFF / BMP

 

Skorzystaj z programu photoAiD i zrób zdjęcie, które można wgrać do systemu rekrutacyjnego.