Data dodania

24 Nagrody Naukowe POLITYKI

Do środy 12 czerwca br. Fundacja Tygodnika "Polityka" przyjmuje zgłoszenia od udziału w 24. edycji Nagród Naukowych "Polityki". 

O nagrodę mogą ubiegać się młodzi naukowcy do 35. roku życia, którzy w ciągu ostatniego roku bądź dwóch osiągnęły ważny kamień milowy w życiu zawodowym - może to być praca doktorska, habilitacyjna, książka, ważny artykuł naukowy, zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, zbudowanie zespołu, objęcie istotnej funkcji w instytucji naukowej.

Piątka najlepszych kandydatów otrzyma stypendia w wysokości 15 tys. zł, kolejna dziesiątka nagrody w wysokości 5 tys. zł. 

Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną do 12 czerwca br.

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są tutaj.

PL