Data dodania

17.03.2023
Cybersecurity- współpraca badawcza w ramach EUNICE

W dniach 21.02-23.02 na Politechnice Poznańskiej miało miejsce spotkanie dotyczące współpracy naukowej pt.  „Cybersecurity for and with EUNICE”. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu EUNICE oraz projektu realizowanego w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - Partnerstwa Strategiczne (NAWA Strategic Partnership Programme), którego beneficjentem jest Politechnika Poznańska wraz z uczelniami: University of Mons, the University of Catania and Brandenburg University of Technology. Pierwsze dwa dni poświęcone były opracowaniu wspólnego profilu kształcenia (Excellence Programme) w zakresie Cyberbezpieczeństwa. Podczas rozmów ustalono przedmioty obligatoryjne oraz obieralne, które następnie zostały podzielone na moduły. Przeprowadzono również rozmowy na temat osób, które wspólnie będą realizowały poszczególne przedmioty i które w najbliższym czasie wspólnie ułożą szczegółowy plan kursu (Course Description Card).  


W dyskusjach udział wzięli przedstawiciele Uczelni Partnerskich EUNICE:
Dario Allegra - University of Catania
Valentino Merlino - University of Catania
Saïd Mahmoudi – University of Mons
Patrice Megret - University of Mons
Jorge Lanza – University of Cantabria
Alberto García - University of Cantabria
Tero Vartiainen - University of Vaasa
Bahaa Eltahawy - University of Vaasa
Filipe Caldeira - Polytechnic Institute of Viseu
Muhammad Ovais Ahmad - Karlstad University

A ze strony Politechniki Poznańskiej obecni byli::

Dr hab. inż. Paweł Śniatała, Prof. PP -  Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej
Prof. dr hab. inż. Mariusz Głąbowski – Prodziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
dr hab. inż. Sławomir Hanczewski - Instytut Sieci Teleinformatycznych
dr hab. inż. Mariusz Żal - Instytut Sieci Teleinformatycznych
dr inż. Anna Grocholewska-Czuryło - Instytut Informatyki 
dr inż. Michał Apolinarski - Instytut Informatyki
dr inż. Marek Michalski - Instytut Sieci Teleinformatycznych
dr inż. Maciej Sobieraj- Instytut Sieci Teleinformatycznych
mgr inż. Piotr Kontowicz- Instytut Sieci Teleinformatycznych
mgr inż. Michał Weissenberg- Instytut Sieci Teleinformatycznych

Ostatni dzień spotkań dedykowany był rozmowom na temat możliwości współpracy w zakresie pozyskiwania grantów europejskich oraz realizacji wspólnych badań naukowych. Przedstawiciele wszystkich uczelni zaprezentowali swoje profile działalności oraz obecnie realizowane projekty, a także propozycje nowych tematów badawczych. Profesor Mariusz Głąbowski zaprezentował także programy, w których możliwym byłoby startowanie o wspólne granty. Z ramienia Politechniki Poznańskiej swoje prace badawcze zaprezentowali Profesor Marek Domański reprezentujący Instytut Telekomunikacji Multimedialnej, mgr inż. Bartosz Ptak reprezentujący Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, a także mgr inż. Michał Weissenberg, który zaprezentował badania i projekty realizowane w obszarze cyberbezpieczeństwa na Politechnice Poznańskiej. W spotkaniu udział wzięła także Magdalena Sikorska, Kierownik Działu ds. Uniwersytetu Europejskiego oraz przedstawiciel jednego z partnerów stowarzyszonych w ramach projektu EUNICE - University of Maribor – Pan Mladen Kraljic. 
 

Zdjęcie

Zdjęcie

PL