Data dodania

Zdjęcia do artykułu
grafika
Dzień Nauki 2024

DZIEŃ NAUKI

POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

24 MAJA 2024

 

8:50 – OTWARCIE KONFERENCJI

JMR PP - prof. dr hab. inż. Teofil JESIONOWSKI

 

9:00 -9:30

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej, dr hab. inż. Paweł Śniatała, prof. PP „EUNICE4U i PP - wspólna przyszłość” 

 

9:30 – 10:00 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

WPROWADZENIE

dr hab. Mirosław Szybowicz, prof. PP – Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Prelegenci

 • dr hab. inż. Łukasz Piątkowski, prof. PP „Woda biologiczna: Odkrywanie tajemnic nawodnienia błon komórkowych”
 • dr inż. Ariadna Nowicka „Druk 3D jako narzędzie do otrzymywania transdermalnych systemów mikroigłowych - właściwości fizykochemiczne” 
 • dr inż. Artur Wypych „Bezinwazyjne zabezpieczenia powłokowe powierzchni systemów przemysłowych”

 

10:00 – 10:30 

Wydział Technologii Chemicznej

WPROWADZENIE

prof. dr hab. inż. Ewa Kaczorek – Dziekan Wydział Technologii Chemicznej

Prelegenci

 • dr hab. inż. Michał Niemczak, prof. PP „W harmonii z naturą w agrochemii i surfaktantach - betaina jako obiecujący surowiec dla zrównoważonego przemysłu”
 • dr hab. inż. Wojciech Smułek „Związki pochodzenia roślinnego wspomagające działanie antybiotyków i innych biocydów” 

   

 

10:30 – 11:00

Wydział Inżynierii Mechanicznej

WPROWADZENIE

dr hab. inż. Olaf Ciszak, prof. PP – Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej

Prelegenci

 • dr hab. inż. Mateusz Barczewski, prof. PP „Waloryzacja biomasy do postaci napełniaczy funkcjonalnych stosowanych do kształtowania kompozytów polimerowych” 
 • mgr inż. Oskar Napierała „Bioniczne, lekkie, produkowane metodą wytwarzania przyrostowego węzły konstrukcyjne dla przemysłu motoryzacyjnego” 
 • dr inż. Jan Górecki „Współczesne podejście do projektowania części maszyn z wykorzystaniem metod ewolucyjnych, na przykładzie urządzenia do wytłaczania suchego lodu” 
 • dr hab. inż. Bartosz Gapiński, prof. PP „Projekt NSMET - najnowocześniejsze laboratorium metrologii współrzędnościowej” 

 

11:00 - 11:30 – Przerwa Kawowa

 

11:30 – 12:00

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

WPROWADZENIE

prof. dr hab. inż. Zbigniew Nadolny – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

Prelegenci

 • dr inż. Łukasz Semkło  „Badania hybrydowego silnika turboodrzutowego GTM400MOD zasilanego paliwem wodorowym”
 • dr inż. Krzysztof Łowczowski „Integracja magazynów energii oraz źródeł fotowoltaicznych z podstacjami trakcyjnymi”
 • dr inż. Filip Brodowski „Innowacyjne Procesy Biorafineryjne: od odpadów do wartościowych bioproduktów”

 

12:00 – 12:30

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

WPROWADZENIE

prof. dr hab. inż. Wojciech Szeląg – Dziekan Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Prelegenci

 • dr inż. Grzegorz Trzmiel „Generacja zielonej energii w polskiej infrastrukturze drogowej – wyzwania i szanse”
 • dr hab. inż. Dariusz Pazderski, prof. PP  „Stanowisko obserwacji, nadzoru i śledzenia obiektów satelitarnych Politechniki Poznańskiej”
 • dr inż. Marek Kraft i dr inż. Krzysztof Walas „Robotyka i inteligencja maszynowa w technologiach kosmicznych

 

12:30 – 13:00

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

WPROWADZENIE

prof. dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz – Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji

Prelegenci

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz  „Optymalizacja tras floty pojazdów”
 • dr hab. inż. Piotr Łukasiak, prof. PP „Genomiczna Mapa Polski - między informatyką, bioinformatyką i genetyką”
 • dr hab. inż. Dawid Mieloch, prof. PP „Kompresja wizji wszechogarniającej”

 

13:00 – 14:00 przerwa 

 

14:00 – 14:30

Wydział Architektury

WPROWADZENIE

dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. PP – Dziekan Wydziału Architektury

Prelegenci

 • dr hab. inż. arch. Agata Gawlak, prof. PP „Wyzwania globalne a realizacje projektów badawczych na WA PP”
 • prof. dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg „Projekty naukowe Instytutu Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego dla otoczenia społeczno-gospodarczego”
 • dr inż. arch. Barbara Świt-Jankowska „Nowoczesne metody inwentaryzacji zabytków dla ratowania i przekształcania historycznie wartościowych obiektów”

 

14:30 – 15:00

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

WPROWADZENIE

Prof. dr hab. inż. Jacek Pielecha – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu

Prelegenci

 • dr hab. inż.  Łukasz Wojciechowski, prof. PP „W kierunku zielonej tribologii: rozwój środków smarowych i materiałów konstrukcyjnych dla zrównoważonej inżynierii”
 • dr hab. inż. Piotr Sielicki, prof. PP “Odkryjmy nieznane: wnioski z ekstremalnych “dynamicznych” prac i projektów naukowych”
 • prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma „Nowoczesne konstrukcje betonowe i inteligentne materiały z pamięcią kształtu”

 

15:00 – 15:30

Wydział Inżynierii Zarządzania

WPROWADZENIE

dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP – Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania

Prelegenci

 • dr Oksana Erdeli-Klyap „Model zdolności antykryzysowych – Nauka dla Pokoju”
 • dr hab. inż.  Paulina Golińska-Dawson, prof. PP „Skalowanie modelu biznesowego gospodarki obiegu zamkniętego poprzez projektowanie, oszczędną regenerację i technologie zautomatyzowanego recyklingu materiałów”
 • dr hab. inż.  Marcin Butlewski, prof. PP „Ergonomiczne stanowiska pracy dla pracowników z niepełnosprawnościami”
PL