Data dodania

22.11.2021
Dzień Przedsiębiorczych Kobiet – relacja z wydarzenia

19 listopada 2021 r. na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych zorganizował kolejną, drugą już edycję Dnia Przedsiębiorczych Kobiet. Przedsięwzięcie, realizowane w formie hybrydowej, poświęcone było problematyce strategii biznesowego sukcesu kobiet. Panel prezentacyjny zainaugurowała dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP, prorektor ds. spraw studenckich i kształcenia, która zwróciła uwagę na wieloaspektowy charakter edukacji naszych studentów, ukierunkowanej na zaspokojenie społecznych oczekiwań dotyczących ich przyszłej biznesowej przedsiębiorczości. Kolejne uczestniczki panelu zaprezentowały cztery inspirujące wystąpienia bazujące na swoich, autorskich sukcesach biznesowych.

Pierwsza z prelegentek - Anna Ledwoń - przedstawiła rolę personal brandingu jako podstawy współczesnej przedsiębiorczości. Jako laureatka jednej z edycji „Sprawnego Marketingu” oraz ambasadorka „Małopolskiego Festiwalu Innowacji” podkreśliła znaczenie świadomego budowania marki osobistej dla osób wkraczających na ścieżkę kariery zawodowej.

Drugim punktem panelu była szczera rozmowa z Anią Kruk, która kontynuując długoletnią tradycję rodzinną stworzyła własną markę biżuterii. Młoda businesswoman podzieliła się z uczestnikami drugiej edycji Dnia Przedsiębiorczych Kobiet doświadczeniem menedżerskim w zakresie budowania własnej firmy, opracowywania strategii biznesowej oraz zarządzania zespołem.

Trzecią prelegentką była Kamila Stępniowska, która w ramach firmy GingerTech współpracuje z korporacjami biznesowymi w zakresie budowania programów rozwojowych dotyczących implementacji nowych technologii wykorzystujących Sztuczną Inteligencję (up-skilling, re-skilling).

Autorką czwartego wystąpienia była Joanna Małecka, redaktor naczelna magazynu „Sukces po Poznańsku”. Znana, poznańska dziennikarka opowiedziała o swojej karierze zawodowej i o tym jak udało się jej zrealizować swoje zawodowe marzenia i doprowadzić do sytuacji, w której wykonuje pracę, z którą silnie identyfikuje się i którą po prostu kocha. Podzieliła się z uczestnikami Dnia Przedsiębiorczych Kobiet własnymi spostrzeżeniami dotyczącymi ogromnej roli pracy zespołowej, konieczności zwalczania przeciwności losu oraz kultywowania umiejętności korzystania z rad i pomocy życzliwych osób na drodze do osiągania profesjonalnych sukcesów. 

Tradycyjnie, podczas tej edycji naszej imprezy, ogłoszony został także konkurs dla studentek i studentów Politechniki Poznańskiej. Nagrodą w nim jest sesja mentoringowa z Justyną Marks – certyfikowanym menedżerem programów mentoringowych, dyrektorem personalnym firmy Getinge.

Druga edycja Dnia Przedsiębiorczych Kobiet miała wyjątkowy charakter. Całość  wydarzenia dedykowana była bowiem prof. dr hab. Teresie Łuczce, która w tym dniu obchodziła jubileusz 70-tych urodzin oraz 45-lecia pracy zawodowej. Prof. dr hab. inż. Teresa Łuczka jest wybitną specjalistką w zakresie zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Zajmuje się również problemem aktywnej postawy przedsiębiorczej społeczeństwa, zwłaszcza przedsiębiorczości kobiet oraz młodzieży. Od wielu lat jest kierownikiem Zakładu Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie w Instytucie Zarządzania i Systemów Informacyjnych WIZ, PP.

Pomimo ograniczeń pandemicznych, uroczystość uświetniło wielu gości reprezentujących zarówno Politechnikę Poznańską,  jak i zaprzyjaźnione ośrodki naukowe. W pierwszej kolejności dostojnej Jubilatce życzenia złożył Jego Magnificencja Rektor Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski wspominając podstawy własnej edukacji ekonomicznej uzyskane podczas zajęć prowadzonych przez Jubilatkę. Pani Profesor Łuczka i uczestnicy spotkania wysłuchali pełnych wzruszeń życzeń i wspomnień prezentowanych w wystąpieniach przedstawicieli m.in.: Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, a także reprezentantów różnych jednostek organizacyjnych Politechniki Poznańskiej. 

 

Zespół Instytutu Zarządzania i Systemów Informacyjnych, WIZ, PP

 

-----
Dzień Przedsiębiorczych Kobiet to wydarzenie promujące przedsiębiorczość kobiet i prezentujące inspirujące przykłady ich sukcesów zawodowych związanych z profesjonalnymi osiągnięciami  prelegentek, uczestniczących w panelach prezentacyjnych, kierowane jest do szerokiego grona społeczności akademickiej Politechniki Poznańskiej i ma charakter cykliczny.

W 2022 roku, w okolicach 19 listopada czyli Światowego Dnia Przedsiębiorczości Kobiet obchodzonego w 144 krajach całego świata, organizatorzy planują trzecią edycję Dnia Przedsiębiorczych Kobiet na Wydziale Inżynierii Zarządzania PP, na którą już teraz serdecznie zapraszamy.

Prowadząca spotkanie: Małgorzata Kaczmarek
Prowadząca spotkanie: Małgorzata Kaczmarek

 

Brawa dla prof. Teresy Łuczki
Brawa dla prof. Teresy Łuczki

 

Prelegentki: Joanna Małecka i Kamila Stępniowska

Prelegentki: Joanna Małecka i Kamila Stępniowska
Dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prorektor ds. studenckich i kształcenia otwiera wydarzenie Dzień Przedsiębiorczych Kobiet

Dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP, prorektor ds. studenckich i kształcenia otwiera wydarzenie Dzień Przedsiębiorczych Kobiet

 

Dzień Przedsiębiorczych Kobiet

Dzień Przedsiębiorczych Kobiet

 

Dzień Przedsiębiorczych Kobiet

Dzień Przedsiębiorczych Kobiet
prof. dr hab. Teresa Łuczka

prof. dr hab. Teresa Łuczka

 

Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, Rektor PP, składa życzenia Jubilatce

Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, Rektor PP, składa życzenia Jubilatce

 

prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, Rektor PP, dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP, Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania PP

prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, Rektor PP, dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP, Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania PP

 

Dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP, Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania PP składa życzenia Jubilatce – prof. dr hab. Teresie Łuczce

Dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP, Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania PP składa życzenia Jubilatce – prof. dr hab. Teresie Łuczce

 

PL