Data dodania

Granty na Eurogranty - oferta dla organizacji badawczych

25 kwietnia br. ruszy nabór wniosków w programie Granty na Eurogranty, którego celem jest wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich organizacji badawczych, poprzez zwiększenie ich udziału w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez Komisję Europejską, w szczególności: HORYZONT EUROPA, KREATYWNA EUROPA, DIGITAL „CYFROWA EUROPA”, SINGLE MARKET PROGRAMME, LIFE.

W ramach programu można ubiegać się o środki na sfinansowanie działań niezbędnych do przygotowania grantu i udziału wnioskodawcy w konkretnym naborze w programie UE, tj:

 1. przygotowanie Eurograntu, które obejmuje:
  1. poszukiwanie partnerów Eurograntu w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, w tym organizację spotkań związanych z przygotowaniem założeń dla samego Eurograntu i wniosku o Eurogrant,
  2. przygotowanie wniosku o Eurogrant do wybranego programu UE lub konkursu w wybranym programie UE, w tym tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu w danym programie UE/ konkursie w danym programie UE,
  3. ewentualną korektę wniosku o Eurogrant,
  4. prezentację wniosku o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu w danym programie UE/konkursie w danym programie UE;
 2. opracowanie analiz specjalistycznych.

   

Wnioski będzie można składać do 25.04.2025 r.

Więcej informacji 

PL