Inicjatywa mentoringowa w ramach REUNICE

Do 11 września br. (godz. 17:00) badacze ze stopniem naukowym doktora posiadający maksymalnie 8 lat pełnoetatowego doświadczenia badawczego (liczone od dnia uzyskania stopnia doktora) mogą składać wniosku o MSCA Postdoctoral Fellowship.

Badacze z uczelni tworzących konsorcjum EUNICE, zainteresowani złożeniem wniosku, mają możliwość aplikowania o udział w programie mentoringowym w ramach projektu REUNICE. Dwa wybrane wnioski otrzymają wsparcie zewnętrznej firmy consultingowej.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie kwestionariusza znajdującego się pod tym linkiem do 25.06.2024 r. 

Więcej informacji

PL