Zdjęcia do artykułu
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
Inicjatywy Doktoranckie Uczelni Technicznych

W miniony weekend odbył się Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych wraz z Galą Konkursu Inicjatywy Doktoranckie Uczelni Technicznych.

Podczas Zjazdu mieliśmy okazję uczestniczyć w dwóch niezwykle wartościowych szkoleniach. "Warsztat Lidera" prowadzony przez Daniela Krasnokuckiego przybliżył nam zagadnienia dotyczące przywództwa, motywacji, wyznaczania celów i etapów rozwoju zespołu. Cenne wskazówki dotyczące protokołu dyplomatycznego, kultury wypowiedzi i komunikacji mailowej przekazał nam Michał Brzóska podczas szkolenia dotyczącego savoir-vivre’u.

Zjazd zwieńczyła uroczysta Gala, podczas której poznaliśmy laureatów Konkursu Inicjatywy Doktoranckie Uczelni Technicznych. 

Uroczystość uświetniła obecność znamienitych gości, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. inż. Marii Mrówczyńskiej, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych prof. dr hab. inż. Teofila Jesionowskiego , Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusza Wójsa, Prorektora ds. Współpracy Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Dariusza Łydżby, Dziekana Szkoły Doktorskiej Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Krzysztofa Walkowiaka, Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów mgr inż. Michała Klimczyka.

Celem zorganizowanego przez PDUT Konkursu było promowanie aktywności samorządów doktoranckich zrzeszonych w PDUT oraz docenienie osób, firm i instytucji zaangażowanych w rozwój PDUT, a jego idea została pozytywnie oceniona zarówno przez gości jak i uczestników.

Laureatami pierwszej edycji Konkursu zostali:

1) W kategorii "Skuteczne Negocjacje" nagrodę otrzymała Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej za inicjatywę “Środki dla doktorantów przedłużających kształcenie w Szkole Doktorskiej PW”.

2) W kategorii "Nauka" zwyciężyła Rada Doktorantów Politechniki Wrocławskiej za inicjatywę “Minigranty”.

3) W kategorii "Rozwój" wyróżnienie zdobyła Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Politechniki Śląskiej za inicjatywę “Konkurs Three Minute Thesis”, natomiast nagrodę otrzymał Samorząd Doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za projekt “Kirowisko 2023”.

4) W kategorii "Współpraca Międzyuczelniana" nagrodę przyznano za reaktywację Poznańskiego Porozumienia Doktorantów, zgłoszoną przez Samorząd Doktorantów Politechniki Poznańskiej.

5) W kategorii "Integracja" zwyciężyła Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za cykl wydarzeń: PBS Meeting.

6) W kategorii specjalnej "Całokształt Działalności" trzecie miejsce zajął Samorząd Doktorantów Politechniki Poznańskiej, drugie miejsce przypadło Radzie Doktorantów Politechniki Warszawskiej, a pierwsze miejsce zdobyła Rada Doktorantów Politechniki Wrocławskiej.

Podczas Gali uhonorowaliśmy również instytucje, które szczególnie przyczyniają się do nieustannego rozwoju Porozumienia. Serdeczne podziękowania skierowaliśmy na ręce Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych prof. dr hab. inż. Teofila Jesionowskiego za nieocenione wsparcie naszej działalności przyczyniające się do ciągłego rozwoju PDUT, oraz na ręce Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów mgr inż. Michała Klimczyka za udzielane wsparcie.

Specjalne podziękowania skierowaliśmy również do Koordynatorek Konkursu i Gali mgr inż. Julii Milewicz i mgr inż. Izabeli Walendzik oraz w imieniu gospodarzy, przewodniczącej Rady Doktorantów Politechniki Wrocławskiej mgr inż. Natalii Tyszkiewicz, za zaangażowanie w organizację wydarzenia.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i dziękujemy za przedstawienie wielu inspirujących inicjatyw! Liczymy, że kolejne edycje konkursu przyniosą równie pozytywne rezultaty i staną się inspiracją dla jeszcze większej liczby doktorantów do podejmowania wartościowych inicjatyw.

 

Porozumienie Doktorantów Uczelni Publicznych

PL