Inżynieria Pożarowa Budynków

Edycja studiów

 

Data rozpoczęcia: 01.10.2024

Data zakończenia: 30.09.2025

Termin rozpoczęcia składania dokumentów: 03.06.2024

Termin zakończenia składania dokumentów:  30.09.2024

 

Sekretariat

 

mgr Elżbieta Czarnecka   

telefon: 61 665 2985

e-mail: elzbieta.czarnecka@put.poznan.pl

Jolanta Owsianowska

telefon: 61 665 2800

e-mail: jolanta.owsianowska@put.poznan.pl

Budynek A2, pok. 108, godz. 9.00 - 15.00

 

Kierownik studiów

 

dr inż. Justyna Grzymisławska

telefon: 61 665 2172, 61 665 2640

e-mail: justyna.grzymislawska@put.poznan.pl

 

Dodatkowe informacje

 

Wydział: Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Jednostka organizacyjna: Instytut Analizy Konstrukcji

Liczba semestrów: 2

Liczba godzin: 244

Koszt studiów: 6500 zł

Możliwość płatności w dwóch ratach:

I rata - 3500 zł do 29 września 2023

II rata 3000 zł do 25 lutego 2024

nr konta bankowego: 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

Tytuł przelewu: SP-204/XI edycja

 

Terminy zajęć:

 

Zjazdy 1-2 razy w miesiącu (sobota - niedziela), zajęcia odbywają się w Poznaniu i w Warszawie

Uwaga: 1 zjazd w semestrze II (piątek-sobota-niedziela)

 

Zasady naboru:

 

kolejność zgłoszeń

 

Strona www

 

 

Profil Kształcenia:

 

Studia podyplomowe są wynikiem współpracy i umowy pomiędzy Politechniką Poznańską i Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie (od 01.08.2023 r. Akademia Pożarnicza), przy inicjatywie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. W 2021 roku studia zostały objęte patronatem Komendanta Głównego PSP.

Studia podyplomowe mają na celu kompleksowe przygotowanie słuchaczy do wykonywania praktycznych czynności w zakresie szeroko rozumianej tematyki bezpieczeństwa pożarowego. Wiedza przekazywana podczas studiów może być wykorzystana w procesie zatwierdzania projektów i potwierdzania bezpiecznego wykonania budynków, jak również podczas wykonawstwa i użytkowania/zarządzania budynkami.

Studia prezentują wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne dla osób zajmujących się bezpieczeństwem pożarowym. Poza standardowym zakresem wiedzy związanym z przepisami, treści zostały istotnie rozszerzone o wiedzę i umiejętności leżące w kompetencji inżyniera budowlanego. Zwłaszcza w kontekście nowoczesnego podejścia do projektowania skupiającego się na definiowaniu własności użytkowych systemów przeciwpożarowych i obiektów budowlanych. Przybliża się metodykę projektowania konstrukcji budowlanych według standardów Eurokod oraz kwestie związane z modelowaniem komputerowych zjawisk pożarowych w budynkach.

 

PL