Inżynieria Ruchu i Planowanie Transportu

Edycje studiów

 

Data rozpoczęcia i zakończenia: 18.10.2024 - 30.06.2025

Termin rozpoczęcia składania dokumentów: 03.06.2024

Termin zakończenia składania dokumentów: 04.10.2024

 

Sekretariat

 

Sylwia Łuczak

Sekretariat studiów podyplomowych Inżynieria Ruchu i Planowanie Transportu

ul. Piotrowo 3, pok. 713, 60-965 Poznań

Telefon: 61 665 2260

instytut.transportu@put.poznan.pl

 

Kierownik studiów

 

 

dr inż. Szymon Fierek

Telefon: 61 647 5957

szymon.fierek@put.poznan.pl

 

Dodatkowe informacje

 

Wydział: Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Liczba semestrów: 2

Liczba godzin: 210

Koszt studiów: 7000,00 zł

Nr konta: 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

Opis przelewu: IRiPT_imię_nazwisko

Możliwość opłaty w 2 ratach - za każdy semestr osobno

 

Terminy zajęć:

 

Piątki i soboty, 2 razy w miesiącu

 

Zasady naboru:

 

Kolejność zgłoszeń

 

Strona www

 

 

Profil Kształcenia:

 

Absolwent studium podyplomowego Inżynieria Ruchu i Planowanie Transportu pogłębi specjalistyczną wiedzę i nabędzie nowych umiejętności w zakresie organizacji i planowania transportu. Słuchacze studiów podyplomowych, uczestnicząc w wykładach, ćwiczeniach, laboratoriach oraz projektach poszerzają swoje zawodowe kwalifikacje oraz nabywają praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów w obszarze inżynierii ruchu i planowania transportu, takie jak np.:

  • analizy i prognozowanie ruchu,
  • planowanie infrastruktury transportowej i efektywne jej wykorzystanie,
  • organizacja ruchu,
  • kształtowanie sieci transportu drogowego oraz publicznego pasażerskiego dla obszarów gmin, miast i regionów z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, środowiskowych i ekonomicznych oraz zasad inżynierii ruchu.

 

 

PL