Inżynieria wysokich napięć

Edycja studiów

 

Data rozpoczęcia i zakończenia: 

Termin rozpoczęcia składania dokumentów: 

Termin zakończenia składania dokumentów: 

Osoba do kontaktu

 

mgr Dariusz Bąk
Telefon: 61 665 25 25, 61 665 22 72

Sekretariat

 

mgr Dariusz Bąk, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej
Adres sekretariatu: ul. Piotrowo 3a, Budynek WE
Kod pocztowy: 60-965
Miasto: Poznań
Telefon: 61 665 25 25;
Faks: 61 665 22 80
Informacje dodatkowe: 
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań, pok. 836; 819x
w godz. od 8:00 do 15:00

Kierownik studiów

dr hab. inż. Krzysztof Siodła prof. nadzw. PP
Telefon: 61 665 22 72
Telefony dodatkowe: fax 61 665 28 72

Dodatkowe informacje

 

Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Jednostka organizacyjna: 
Instytut Elektroenergetyki
Liczba semestrów: 2
Liczba godzin: 210
Koszt studiów: 4500,00 zł - za dwa semestry

Komentarz do kosztu studiów: 
opłata jednorazowa uiszczona po zakwalifikowaniu Kandydata na studia podyplomowe.

Terminy zajęć: 

 

piątek, sobota (średnio dwa razy w miesiącu)

Zasady naboru:

Rozmowa kwalifikacyjna

Profil Kształcenia: 

 

Studia podyplomowe: "Inżynieria wysokich napięć" są adresowane do pracowników przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego, miedzy innymi: Polskich Sieci Elektroenergetycznych, spółek dystrybucyjnych, zakładów remontowych energetyki, elektrowni, elektrociepłowni, przedsiębiorstw zajmujących się budową sieci elektroenergetycznej oraz badaniami eksploatacyjnymi i przeglądami okresowymi urządzeń elektroenergetycznych wysokiego napięcia.

PL