Data dodania

17.03.2023
Konkurs Instytutu Strat Wojennych

Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego ogłosił konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną poświęconą problematyce ustalenia i opisania skutków II wojny światowej. Tematyka prac może obejmować tematy z szerokiego zakresu dyscyplin - m.in. historii, prawa, ekonomii, socjologii, psychologii, medycyny itp.

Udział w konkursie mogą wziąć osoby, którym nadano stopień naukowy w okresie od 01.03.2018 do 31.05.2023 r.

Prace należy zgłaszać do 31 maja br.

Więcej informacji

 

PL