Data dodania

12.11.2021
konkurs na innowacyjny artykuł naukowy

Zapraszamy do konkursu na innowacyjny artykuł naukowy, projekt,  pt.: „Debiut naukowy 2022” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ a EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD
Dwunastą edycję projektu organizują: Biura prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - Posła do Parlamentu Europejskiego, & Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, & Instytut Studiów Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, & Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, w tym: w monografii, w czasopiśmie naukowym, lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane wystąpienie.

Termin nadesłania prac: 17 stycznia 2022 r.
Termin rozstrzygnięcia: 28 lutego 2022 r.

REGULAMIN KONKURSU I KARTA ZGŁOSZENIOWA znajdują się w załączniku.

 

PL