Data dodania

22.05.2022
KRPUT przyjął do swojego grona kolejne uczelnie

Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w tej kadencji przewodniczy prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - to dwie nowe uczelnie, które zostały przyjęte w poczet Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Stosowne uchwały przyjęli rektorzy KRPUT podczas Zgromadzenia plenarnego, którego gospodarzem była Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Obecnie do Konferencji należą 32 uczelnie, które kształcą na kierunkach inżynierskich.

Podczas Zgromadzenia w Krakowie dyskutowano między innymi o pomocy Ukrainie w zakresie szkolnictwa wyższego (stypendia dla studentów, zatrudnianie pracowników) oferowanej przez politechniki, uniwersytety, instytucje otoczenia szkolnictwa, a także firmy. Jednym z tematów dyskusji była ewaluacja dyscyplin naukowych i kryteria ich oceny.

Z kolei prezes Głównego Urzędu Miar przybliżył uczestnikom spotkania powstający kosztem prawie 190 mln złotych Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny, w którym w sposób unikaty w skali kraju otrzymają wsparcie małe i średnie firmy, ośrodki badawcze, czy jednostki naukowe. Usytuowane tam stanowiska pomiarowe obejmują obszary: akustyki, czasu i częstotliwości, długości, czy masy i wielkości pochodnych. Przybliżono także zalety aplikowania o projekty badawcze ERC, określając szanse i wyzwania dla polskich uczelni.

Kolejne Zgromadzenie plenarne KRPUT odbędzie się we wrześniu w Poznaniu, a gospodarzem będzie Politechnika.

 

foto8

Zgromadzenie plenarne KRPUT (maj 2022 - AGH)

 

 

foto1

Od lewej: prof. Krzysztof Jóźwik - rektor Politechniki Łódzkiej, wiceprzewodniczący KRPUT, prof. Sławomir Tabor - rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. Teofil Jesionowski - rektor Politechniki Poznańskiej, przewodniczący KRPUT, prof. Krzysztof Szoszkiewicz - rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. Jerzy Lis - rektor AGH, wiceprzewodniczący KRPUT.

 

 

foto2

Obrady

 

 

foto3

Obrady

 

 

foto4

Obrady

 

 

foto5

prof. Jacek Semaniak - prezes Głównego Urzędu Miar

 

 

 

PL