Data dodania

01.09.2022
Nabór wniosków o Nagrodę Naukową Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Do 15 września br. potrwa nabór wniosków o Nagrodę Naukową Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Nagroda przyznawana jest przedstawicielom wielkopolskiego środowiska naukowego za znaczące osiągnięcia naukowe, a także pracownikom naukowym za związane z Wielkopolską publikacje naukowe oraz badania, których wyniki zostały wdrożone w okresie pięciu lat poprzedzających rok przyznania Nagrody.

Nagroda może mieć charakter indywidualny lub zespołowy.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się w załączniku.

Naukowców zainteresowanych aplikowaniem prosimy o kontakt z Działem ds. Badań i Projektów.

PL