Data dodania

31.03.2022
Nabór wniosków w Programie im. Bekkera

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór wniosków w Programie im. Mieczysława Bekkera, którego celem jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów i pracowników polskich jednostek akademickich.

O udział w programie mogą ubiegać się doktoranci oraz naukowcy lub nauczyciele akademiccy w chwili składania wniosku posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnieni w podmiocie posiadającym kategorię naukową, reprezentujący dowolną dziedzinę nauki.

Wsparcie obejmuje finansowanie pobytów badawczych w zagranicznych ośrodkach naukowych, trwających od 3 do 12 lub 24 miesięcy. Pobyt powinien obejmować jedno z następujących działań:

  • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery;
  • pozyskanie materiałów do publikacji naukowej;
  • odbycie stażu podoktorskiego;
  • w przypadku doktorantów realizacja części kształcenia;
  • inne formy aktywności naukowej lub akademickiej.

Nabór wniosków trwa do 10 maja 2022 r., do godz. 15:00. Doktoranci i naukowcy zainteresowani złożeniem wniosku proszeni są o kontakt z Działem ds. Badań i Projektów oraz złożenie formularza "Zgłoszenie projektu" najpóźniej 25 kwietnia br.

Więcej informacji TUTAJ.

Doktorantów i naukowców zainteresowanych aplikowaniem w Programie zachęcamy do udziału w webinarium, które odbędzie się we wtorek 12 kwietnia br. w godz. 11:00-12:20. Rejestracja i program dostępne są TUTAJ.

PL